Hvordan taler man med børn, unge med ASF samt voksne med kognitive vanskeligheder og ASF om Corona? 

Pdf-fil til print

 

De 5 hurtige råd lyder således:

 

1. Udvis ro

2. Svar ærligt og konkret på spørgsmål

3. Skærm barnet, den unge eller voksne fra unødig information om Corona

4. Lad barnet, den unge eller voksne lave sine yndlingsting (en stor del af tiden) i en rutinepræget dagsstruktur

5. Hyg jer sammen

 

Om samtalen

Samtalen med barnet, den unge eller den voksne med ASF om Corona skal nøje tilpasses på samme vis som kommunikationen i øvrigt tilpasses personen i hverdagen. De berørte emner og omfanget af dem skal målrettes personens alder og/eller evne til logisk tænkning samt til personens måde at forstå og forholde sig til information på. Der bør f.eks. tages højde for:

 

 • Barnet, den unge eller den voksnes evne til at forstå henholdsvis konkrete og abstrakte ideer og begreber. 
 • Evnen til at sammenholde oplysninger og detaljer og skabe en sammenhængende forståelse 
 • Personens omfang af bekymring og angst for sygdom og smitte mv.

 

Det er vigtigt at formidle relevante fakta ærligt, men samtidig på en måde og i et omfang der betrygger barnet, den unge eller den voksne og ikke øger forvirringen eller skaber urealistiske eller uvirkelige skrækscenarier. Overvej at skærme barnet, den unge eller den voksne fra for mange oplysninger om Corona og/eller gentagende konfrontation med emnet f.eks. ved at slukke for fjernsynet og i stedet tjekke nyheder på egen telefon mv. 

 

Flere gode råd: 

 • Fokuser på fakta i samtalen 
 • Benyt gerne læsestof og visuelt materiale med konkret information om Corona (tegn evt. selv eller lav visuelt overblik over relevant information). Find inspiration til brug af visuelt materiale nederst i dette skriv. 
 • Hvis barnet, den unge eller den voksne ser udsendelser om Corona, så se dem gerne sammen og svar på de spørgsmål, der opstår. 
 • Gør ikke udtømmende rede for flere fakta eller flere detaljer, end barnet, den unge eller den voksne selv efterspørger. Skab ikke unødige scenarier med information, som personen ikke har ressourcer til at bearbejde eller forstå. 
 • Forsøg at skabe sammenhæng i personens forståelse. Tjek op på HVAD personen har forstået og sørg for evt. at supplere med yderligere viden for at skabe sammenhæng. 
 • Spørg og lyt til barnet, den unge eller den voksnes bekymringer. Forsøg at besvare spørgsmål, så godt du kan. Undersøg evt. yderligere. 
 • Fokuser på handlemuligheder. Start f.eks. med at tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand fra andre, hyppig håndvask osv. Lav gerne konkrete opskrifter eller regler for personen på disse områder, hvis det er nødvendigt. Tal f.eks. om, hvad det betyder at holde afstand til andre: Hvilken afstand er der helt konkret tale om i forskellige situationer i hverdagen? Skriv opskrift ned, lav evt. rollespil og øv i hverdagen. På samme vis tal om omfanget af håndvask: Hvornår skal der vaskes hænder, hvor længe ad gangen, hvor meget sæbe skal anvendes osv. Skriv opskrift ned og øv.

 

 • Afgræns evt. samtalen, hvis det udvikler sig til en uendelig spiral af bekymring og kaotiske tanker. Sig f.eks.: Nu har vi talt længe om det her, og jeg kan se, at du kun bliver mere bekymret. Nu skal vi i stedet…(foreslå en aktivitet). 
 • Hvis barnet, den unge eller den voksne er meget bekymret for Corona, så aftalt evt. et dagligt, afgrænset tidsrum, hvor I kan tale om dette. 
 • Hvis barnet, den unge eller den voksne er meget bekymret for Corona, så udarbejd handlemuligheder eller strategier, når bekymringen fylder. F.eks. lav aftale om, at personen lytter til sin yndlingsmusik eller beskæftiger sig med sin yndlingsaktivitet, kan komme og tale med den voksne om sin bekymring, (hvis det har en beroligende effekt på personen inden for en rimelige tidsramme), skal beskæftige sig med en fysisk aktivitet (hoppe, danse, gynge, løbe..) el.lign. Det som plejer at virke beroligende og/eller afledende for personen, vil med sandsynlighed også virke i forhold til bekymring om Corona. 

Find yderligere inspiration til samtaler om Corona her: 

 • Autismeforeningen har udviklet en række Sociale Historier, der skal hjælpe med at formidle viden om Corona og forandringerne i hverdagen til børn, unge og voksne med ASF med autisme. Man kan udvælge temaer og elementer afhængig af alder og funktionsniveau.

 

http://autismeforeningen.dk/autisme-og-covid-19/tema-sociale-historier/

 

 • Det Digitale Lærerværelse, finurligefif har udviklet oplysnings- og opgavehæftet “Mit navn er Calle-Corona” med inspiration fra  “Gode råd: sådan taler du med børn om Coronavirus”, der er offentliggjort af Børns Vilkår. “Mit navn er Calle-Corona” er et oplysnings- og opgavehæfte, der i børnehøjde sætter ord på den aktuelle situation i Danmark og resten af verden. Hæftet er LæsLet og henvender sig til både før-skolebørn og de mindste skolebørn (0-4 klasse). Redskabet kan bruges som et dialogisk værktøj til at forklare og tale om virussen. I hæftet er der både fakta-information, læsetekster, tegne/skrive-opgaver og visuel infografik.

 

https://www.finurligefif.dk/finurlige-aktiviteter/leg-og-laer-med-dig-mig-og-alle-os/oplysnings-og-opgavehaefte-om-2019-ncov-coronavirus/

 

 • DR har udarbejdet undervisningsmateriale om Corona til de større børn:

 

dr.dk/skole

 

 • Konfront har gjort samtaleark med simple øvelser til børn og forældre om at bekymre sig tilgængelige:

 

Konfront samtaleark-lektion 1

 

 • Børns Vilkår har produceret 2 videoer om Corona. Den første henvendt til børn og den anden med råd til forældre om, hvordan de kan tale med børn om Corona:

 

     https://youtu.be/uJ6_8nwxbFI

 

      https://youtu.be/iaNy2EXDZZ0

 

 • Psykolog Marie Tolstrup har på siden Alt om psykologi offentliggjort artiklen: ”Sådan taler du med dit barn om Coronavirussen”

 

https://altompsykologi.dk/2020/03/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/ 

 

 • Det Nationale Sorgcenters afdeling for børn, unge og sorg har oprettet en særlig telefonlinje for både børn og forældre, som har spørgsmål eller bekymringer om Corona. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9 til 16:

https://www.bt.dk/samfund/ny-corona-hotline-skal-berolige-bange-boern-og-unge

 

 

 

 

Login