Forespørgsel på undervisning

 

Center for Autisme tilbyder huskurser afholdt hos den organisation, der har bestilt forløbet.

 

OBS der skal regnes med flere måneders ventetid!

Vi underviser bl.a. i følgende emner: 

 • ABAS-II
 • ADI-R
 • ADOS-2
 • Angst og social isolation (skolevægring)
 • ASF og forældresamarbejdet
 • Assessment,systematisk klinisk udredning og vurdering - fokus på assessment af autisme og ADHD
 • Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser - fokus på ASF
 • Forældre med autismespektrumsforstyrrelse
 • Grundlæggende teori om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) samt intervention (for fagpersoner og for forældre/pårørende)
 • Grundlæggende teori om ADHD samt intervention
 • Grundlæggende teori om ASF samt introduktion til udredning og differentialdiagnosticering
 • Hvad gør det ved os? For fagpersoner, der arbejder med personer med ASF
 • Inklusion i folkeskolen
 • Komorbiditet
 • Konflikthåndtering
 • Motivation og autisme
 • PEP-3
 • Psykisk udredning - fokus på redskaber til udredning af ASF og ADHD samt tilpasningsfærdigheder
 • Psykopatologi III modul 1 - fokus på voksne med ASF og differentialdiagnostiske udfordringer
 • Pubertet/seksualitet
 • Pædagogiske redskaber og tilgang til ASF (eks. struktureret pædagogik, sociale historier, tegneseriesamtalen)
 • Ratingscales og semistrukturerede metoder og observationer II - fokus på metoder rettet mod ASF og ADHD
 • Selvforståelse
 • Valg af interventionsformer - børn og unge

 

Udfyld nedenstående skema og bliv kontaktet med et uforpligtende tilbud på et huskursus. 

Der kan efterfølgende tilbydes supervision.