Vi tilbyder skræddersyet undervisning i følgende emner:

  

Grundlæggende teori om ASF

Diagnoser, psykologiske faktorer, årsagsforhold mv. samt introduktion til tilgang

 

 

Pædagogiske redskaber og tilgang til ASF

Der udbydes undervisning både ift. børn, unge og voksne

 

 

ASF og selvforståelse

De særlige karakteristika ved ASF, som har indflydelse på selvforståelse. Mulige tilgange og interventionsformer

 

 

Unge og voksne med sendiagnosticeret ASF

Hvad er særligt karakteristisk for denne gruppe?

 

 

ASF og skolevægring

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

 

 

ASF, angst og social isolation

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

 

 

ASF og komorbiditet

Karakteristika ved forskellige typer af komorbiditet og mulige interventionsformer i forhold til den / de komorbide tilstande

 

 

Kursus i Teenagetræning

Træningskursus i seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). Undervisningsmaterialet gennemgås og afprøves, og der opnås undervejs viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF).

 

 

Kontakt os gerne hvis du ønsker at vi tilpasser vores undervisning til Jeres ønsker og behov.

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. rammer, priser, henvisninger, procedurer mm:

 

Laila Kindler Petersen,
afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Ved faglige spørgsmål ift. indholdet i konkrete ydelser henvises til vores hovednummer, hvor Charlotte i recep-tionen vil modtage dit spørgsmål og videresende til relevant fagperson

til besvarelse.

 

Charlotte Mathiesen, receptionen

Tlf:  44 98 23 55 

E-mail: info@centerforautisme.dk


Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Center for Autisme - Kontakt

 

 

Login