Rådgivning, samtaler, vejledning og supervision

Henvisning

Forud for rådgivning/samtaler/supervision på Center for Autisme skal der udfyldes, underskrives og indsendes en henvisning til os sammen med evt. relevant journal-materiale. Herefter vil vi kontakte hurtigst muligt. I travle perioder kan der dog være op til en måneds ekspeditionstid fra modtagelse af henvisningen.

 

Henvisning til rådgivning

Henvisning til psykologsamtaler/behandling

Henvisning til helhedsorienteret indsats ift. skolevægring eller social isolation

Henvisning til støttesamtaler
Henvisning til supervision til fagfolk 

Henvisning til seksualrådgivning

Henvisning til telefon- og videokonsultation

 

Priser i 2021

Rådgivning/støttesamtaler/supervision:

Person med ASF:                                            kr. 1.260 pr. session

Forældre:                                                         kr. 1.260 pr. session

Fagfolk (1-3 personer):                                    kr  1.260 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                       kr. 1.760 pr. session

                                                                                                        

Supervision til psykologer, psykiatere og sagsbehandlere

1-2 personer v/aut.psykolog                            kr. 1.395 pr. session

1-2 personer v/specialist                                 kr. 1.595 pr. session

Gruppe (3 eller flere) v/aut.psykolog               kr. 1.695 pr. session

Gruppe (3 eller flere) v/specialist                    kr. 1.850 pr. session

                                                                                                                  

Psykologsamtaler / behandling:

Person med ASF:                                            kr. 1.360 pr. session

Forældre:                                                         kr. 1.360 pr. session

         

Seksualvejledning:

Person med ASF:                                             kr. 1.360 pr. session

Forældre:                                                          kr. 1.360 pr. session

Fagfolk (1-3 personer)                                      kr. 1.360 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                        kr. 1.860 pr. session

     

En session svarer til 45 min.

 

Hvis rådgivningen ikke foregår på Center for Autisme, tillægges kilometergodtgørelse efter gældende sats (p.t. kr. 3,44) og transporttid (kr. 810,- pr. time) (se nærmere retningslinjer på henvisningen).

Kontakt 

Laila Kindler Petersen,

afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Hovednummer

mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Til sagsbehandler:

Kontakt os gerne per mail: clp@centerforautisme.dk

Login