Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding    

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

17.- 19. august 2020 + opfølgningsdage 

 

Søskendekursus - for søskende i alderen 8-12 år til børn med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) Kurset er overtegnet 

Når der er et barn med autisme i familien, kan det medføre, at søskende føler sig overset. Samtidig kan det være svært at forstå den autistiske adfærd hos deres bror eller søster. Dette søskendekursus har som sit primære formål at give søskende til børn med autisme mulighed for at møde andre jævnaldrende søskende i samme situation og dele tanker, følelser og erfaringer. Endelig vil der være fokus på nogle af de vanskeligheder, man som søskende til en person med autisme kan opleve, f.eks. konflikt med søskende, forhold til kammerater m.m.
Startes med forældremøde den 18. august 2020. Første mødegang for børnene er den 1. september 2020 + yderligere 5 gange

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Kurset henvender sig til fagfolk, der er nye inden for autismeområdet og som arbejder med børn, unge og voksne med autisme. Der præsenteres en grundlæggende viden om det autistiske handicap, samt en indføring i gængse pædagogiske redskaber og metoder.
27.-28. august 2020

 

Angst og isolation, herunder skolevægring, hos børn, unge og voksne med ASF  – for fagpersoner

Med dette kursus bliver fagpersoner udstyret med den nødvendige viden for at forstå og håndtere komplicerede tilfælde af angst og social isolation hos personer med ASF.

Deltagerne vil over to kursusdage få en grundig indføring i årsager til udviklingen af angst og social isolation, samt muligheder og behov for intervention og behandling ved disse tilstande. Yderligere vil vi fokusere på at styrke deltagernes handlemuligheder i forhold til at forebygge og reducere disse tilstande. Her vil deltagerne bl.a. blive introduceret til en række konkrete, velegnede interventionsmetoder, med afsæt i bl.a. autismepædagogik, kognitiv adfærdsterapi, miljøterapi, relations- og motivationsarbejde samt selvforståelse.

3.-4. september 2020

 

Computerspil, gaming og autisme - for fagpersoner

Hvordan påvirker computerspil os, og hvorfor tiltrækkes personer med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) ofte i særlig grad?Formå

Formålet er at oplyse om og perspektivere computerspil og deres grundlæggende virkemidler samt, hvordan disse kan have særlig relevans for personer med ASF. Oplægget, de indlagte spilaktiviteter samt den efterfølgende debat og diskussion har som sigte at bidrage direkte til at klæde deltagerne bedre på til arbejdet i krydsfeltet mellem computerspil og ASF.

5. oktober 2020

 

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

8.-10.september 2020 + opfølgningsdage 

 

Autisme og ICD-11 – for fagpersoner

At give fagpersoner kendskab til autismespektrumsforstyrrelse (ASF) som det defineres og beskrives i ICD-11.

23. september 2020

 

Temaaften om ASF og arbejdsmarkedet

Det er ofte ekstra udfordrende for personer med ASF at være under uddannelse og på arbejdsmarkedet. Vi vil på temaftenen redegøre for de udfordringer, som mennesker med ASF har, set i forhold til uddannelse og arbejdsmarked og fortælle om hvordan vi bl.a. gennem afdækning af udfordringerne og beskrivelse af skånebehov og støttehensyn kan hjælpe til at den enkelte kommer videre til en afklaring af beskæftigelsesmuligheder. Vi supplerer med cases.

8. oktober 2020

 

Temaaften v. Jan Martens - Om at være NT'er i autismeland

Jeg hedder Jan og bor sammen med Lotte. Lotte er autist. Sammen har vi to drenge på 16 og 11 år. De er begge autister. Jeg er selv NT´er – Neurotypisk, der er betegnelsen for “normal”. Det her er min historie. En historie om at love mig selv aldrig at give op og blive ved med at kæmpe for min familie og for mig selv. Det er også en historie om at prøve at forstå autismen for derved at forstå min familie bedre. For man kan ikke skille autismen fra deres personlighed. Jeg tilbyder en workshop om det at være NT´er i autismeland, om de gode sider og de mørke sider - skrevet fra hjertet – uden filter.

22. oktober 2020

 

Kursus om piger med en ASF diagnose - for fagpersoner og forældre

Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling? Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelser i form af spiseforstyrrelser, angst og depression.

23. oktober 2020

 

2 dages grundkursus om voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF) for fagpersoner i voksenpsykiatrien (primært målrettet læger og psykologer).

At give deltagerne en grundlæggende viden om ASF og dens udtryksformer i voksenalderen, samt at introducere udredningsredskaber og differentialdiagnostiske overvejelser til brug for diagnostisk afklaring (der vil blive henvist til både ICD10 og ICD11). Desuden at øge deltagernes forståelse af og viden om behov hos voksne med ASF, med særligt fokus på tilgang og behandling ved belastning, stress og/eller komorbiditet. Der vil blive introduceret viden om typiske stressende faktorer hos voksne med ASF, om komorbide tilstande og deres udtryk samt viden om forskellige støttende tiltag. Principper for den nødvendige tilpasning af fagpersoners tilgang i forhold til kommunikation, samtale og terapeutiske behandling af voksne med ASF vil blive gennemgået.

11.- 12. november 2020

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Kurset henvender sig til fagfolk, der er nye inden for autismeområdet og som arbejder med børn, unge og voksne med autisme. Der præsenteres en grundlæggende viden om det autistiske handicap, samt en indføring i gængse pædagogiske redskaber og metoder.
19.-20. november 2020

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

2.-3. december 2020 + opfølgningsdag 24. februar 2021

 

1-dags grundkursus om voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF) for fagpersoner i voksenpsykiatrien – fokus på tilgang og behandling

At øge deltagernes forståelse af og viden om behov hos voksne med ASF, med særligt fokus på tilgang og behandling ved belastning, stress og/eller komorbiditet. Der vil blive introduceret viden om typiske stressende faktorer hos voksne med ASF, om komorbide tilstande og deres udtryk samt viden om forskellige støttende tiltag. Principper for den nødvendige tilpasning af fagpersoners tilgang i forhold til kommunikation, samtale og terapeutiske behandling af voksne med ASF vil blive gennemgået.

9. december 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login