Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding    

Temaaften om Autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og Skizofrenispektrum 

forskningsprojekt i forhold til udredning af symptomer ved ASF og Skizofrenispektrum

Ved udredning og diagnostik af ASF er fokus oftest på udefra observerede (objektive) symptomer. Ved ASF og skizofrenilidelse kan de udefra observerede symptomer dog ligne hinanden, og det kan derfor nogle gange være vanskeligt at skelne mellem de to diagnosegrupper, i forbindelse med udredning og diagnostik.Med udgangspunkt i resultater fra et nyligt afsluttet forskningsprojekt, vil oplægget denne aften derfor drøfte hvordan fokus på den egne (subjektive) oplevelse af sig selv, andre og omverdenen kan bidrage til at skelne mellem ASF og skizofrenilidelse hos voksne.

30. januar 2020

 

KAT-Workshop - Bliv fortrolig med KAT-kassens nye værktøjer og den spændende KAT-app

Kursusdeltagerne opnår indsigt i den nye KAT-kasses værktøjer og KAT-app’ens funktionalitet og ide, så de kan anvende begge værktøjer som fagperson eller hjemme i familien, i arbejdet med følelser og social kommunikation hos børn og unge med ASF.

Torsdag den 5. marts 2020

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

17.- 19. marts 2020 + opfølgningsdage 

 

Søskendekursus - for søskende i alderen 8-12 år til børn med autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Når der er et barn med autisme i familien, kan det medføre, at søskende føler sig overset. Samtidig kan det være svært at forstå den autistiske adfærd hos deres bror eller søster. Dette søskendekursus har som sit primære formål at give søskende til børn med autisme mulighed for at møde andre jævnaldrende søskende i samme situation og dele tanker, følelser og erfaringer. Endelig vil der være fokus på nogle af de vanskeligheder, man som søskende til en person med autisme kan opleve, f.eks. konflikt med søskende, forhold til kammerater m.m.
Startes med forældremøde den 24. marts 2020. Første mødegang for børnene er den 31. marts 2020 + yderligere 5 gange

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

At give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om autismespektrumsforstyrrelse (ASF), samt en indføring i gængse pædagogiske redskaber og tilgange. Med dette grundkursus om ASF vil fagpersoner blive klædt på og få inspiration til arbejdet med mennesker med autisme. Kursets deltagere vil over to kursusdage få en grundlæggende viden om autisme, en bedre forståelse af handicappets komplekse natur samt et indblik i autismens indflydelse på mennesker med autismes liv. Yderligere vil kursisterne blive indført i en række grundlæggende pædagogiske redskaber og tilgange, som er anvendelige i det daglige arbejde med mennesker med autisme. 

16.-17. april 2020

 

Autisme og ICD-11 – for fagpersoner

At give fagpersoner kendskab til autismespektrumsforstyrrelse (ASF) som det defineres og beskrives i ICD-11.

23. april 2020

 

Temaaften om tilstødende psykiatriske symptomer (komorbiditet) hos personer med ASF - for alle med interesse for emnet

Kom og bliv klogere på komorbiditet, når vi på denne temaaften vil se nærmere på emner som: Hvorfor opstår disse tilstande eller lidelser? Hvad kan de være udtryk for? I hvilken grad er de uafhængige af autisme, og hvordan skal de ses i sammenhæng med autisme? Hvad kan man gøre ved dem?

7. maj 2020

 

Computerspil, gaming og autisme – for fagpersoner

Hvordan påvirker computerspil os, og hvorfor tiltrækkes personer med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) ofte i særlig grad?
At oplyse om og perspektivere computerspil og deres grundlæggende virkemidler samt, hvordan disse kan have særlig relevans for personer med ASF. Oplægget, de indlagte spilaktiviteter samt den efterfølgende debat og diskussion har som sigte at bidrage direkte til at klæde deltagerne bedre på til arbejdet i krydsfeltet mellem computerspil og ASF. 

4. juni 2020

 

Angst og isolation, herunder skolevægring, hos børn, unge og voksne med ASF  – for fagpersoner

Med dette kursus bliver fagpersoner udstyret med den nødvendige viden for at forstå og håndtere komplicerede tilfælde af angst og social isolation hos personer med ASF.

Deltagerne vil over to kursusdage få en grundig indføring i årsager til udviklingen af angst og social isolation, samt muligheder og behov for intervention og behandling ved disse tilstande. Yderligere vil vi fokusere på at styrke deltagernes handlemuligheder i forhold til at forebygge og reducere disse tilstande. Her vil deltagerne bl.a. blive introduceret til en række konkrete, velegnede interventionsmetoder, med afsæt i bl.a. autismepædagogik, kognitiv adfærdsterapi, miljøterapi, relations- og motivationsarbejde samt selvforståelse.

3.-4. september 2020

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

8.-10.september 2020 + opfølgningsdage 

 

Kursus om piger med en ASF diagnose - for fagpersoner og forældre

Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling? Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelser i form af spiseforstyrrelser, angst og depression.

23. oktober 2020

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

2.-3. december 2020 + opfølgningsdag 24. februar 2021

 


 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login