Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding  

Temaaften: Hvordan opleves det at have Aspergers eller ASF?

Malte er en ung mand i 20-erne, som er ved at afslutte sin universitetsuddannelse. Han er som teenager diagnosticeret med Aspergers Syndrom, men havde særlige udfordringer også i børnehave og skoletiden. Malte fortæller på temaaftenen om sit liv, om gode perioder og perioder med udfordringer, om hvordan fagpersoner har støttet og hjulpet ham og hans mor, og om hvad der ikke hjalp. Han fortæller om, hvor han står henne i dag, herunder hvordan han oplever at være velfungerende og selvstændig i sit liv, men stadig ikke at være som alle and

re. Desuden bidrager han med egne generelle overvejelser omkring det at have Aspergers eller ASF.

28. februar 2019 

 

Workshop i Aktøren - Emotionel læring og problemløsning i klasserummet. Et materiale for skoleelever og til inklusionsprocesser

At deltagerne tilegner sig teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med AKTØREN, så de kan anvende det i egen praksis.

Aktørens teoretiske rationale introduceres med udgangspunkt i to effektundersøgelser om social læring.  Grundlæggende social-kommunikative vanskeligheder, som udfordrer denne børnegruppe i hverdagen præsenteres og psykologiske udviklingsprocesser, som styrker evne til social kommunikation belyses.  

7. marts 2019 

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere 

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

19.-21. marts, 22.-23. maj og 26.-27. juni 2019

 

ICD-11 og autisme
Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumsforstyrrelse sådan som det defineres og beskrives i ICD-11. Herunder rationalet bag forandringerne i ICD-11 set i forhold til ICD-10, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Den kliniske anvendelighed af ICD-11 i forhold til autisme, samt hvilken indflydelse det kan få på fremtidig intervention og behandling, vil blive diskuteret. 

25. marts 2019

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Formålet er at give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

4.-5. april 2019  - Der er ikke flere pladser på kurset - næste kursus i august 2019

  

ADOS-2 Booster Workshop

Her gives der tidligere ADOS-kursister mulighed for at mødes og få sparring, supervision og inspiration til deres brug af ADOS-2. En del kursister har ikke mulighed for i det daglige at få sparring eller intern supervision på deres ADOS-2, hvilket disse workshops kan råde bod på.
29. april - 20. maj - 24. juni 2019

 

Temaaften om tilstødende psykiatriske symptomer (komorbiditet) hos personer med ASF

Mange børn, unge og voksne med autisme kæmper dagligt, eller i perioder, med andre psykiske eller psykiatriske symptomer og lidelser, så som ADHD, depression, angst, OCD, spiseforstyrrelse, psykose mv. Hvorfor opstår disse tilstande eller lidelser? Hvad kan de være udtryk for? I hvilken grad er de uafhængige af autisme, og hvordan skal de ses i sammenhæng med autisme? Hvad kan man gøre ved dem? Oplægget denne aften vil tage udgangspunkt i ovenstående spørgsmål med henblik på at give deltagerne større viden om komorbiditet samt bud på handlemuligheder.

9. maj 2019

 

Kursus i konflikthåndtering i forhold til udfordrende adfærd hos børn og unge med ASF
Udfordrende adfærd efterlader ofte omgivelserne i en magtesløshed, hvor man mangler redskaber til at håndtere udfordrende og konfliktfyldte situationer. Hvis man forstår, hvad der ligger bag denne adfærd, har man oftest nøglen til at kunne arbejde struktureret med disse udfordringer. For at kunne gøre dette, er det vigtigt, at man har de fornødne redskaber og analysemodeller, så man som underviser kan føle sig på sikker grund, når man håndterer og forholder sig til udfordrende adfærd.
15.-16. maj 2019

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Formålet er at give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

29.- 30. august 2019

 

Angst og isolation, herunder skolevægring, hos børn, unge og voksne med ASF - for fagpersoner

Kursets formål er at give fagpersoner viden om faktorer, som fører til angst og isolation, f.eks. i form af skolevægring, hos normaltbegavede personer med ASF. Der vil ligeledes blive sat fokus på faktorer, som kan forebygge og reducere disse tilstande for at øge deltagernes handlemulighederne i forhold til at forebygge og takle de udfordringer, de møder i hverdagen.

5.-6. september 2019

 

KAT-Workshop - Gør det lettere at tale om følelser - Bliv fortrolig med KAT-kassens nye værktøjer og den spændende KAT web-app  

Formålet med kurset er at at kursusdeltagerne opnår indsigt i den nye KAT-kasses værktøjer og KAT-appens funktionalitet og ide, så de kan anvende begge værktøjer som fagperson eller hjemme i familien, når der er fokus på følelser og social kommunikation. 
3. oktober 2019

 

Kursus om piger med en ASF diagnose - for forældre og fagpersoner

Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling? Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelser i form af spiseforstyrrelser, angst og depression.

10. oktober 2019

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner i voksenpsykiatrien

At give deltagerne en grundlæggende viden om autismespektrumsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder om differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt underviserens kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.

7. november 2019

 

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) - for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaftenen giver bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. 
21. november 2019

 

Introkursus i Intensive Interaction og autisme

Intensive Interaction er en tilgang, der har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap, herunder autismespektrumtilstande. Den skaber adgang til den allervigtigste udvikling: Lysten og evnen til at indgå i meningsfulde, sociale samspil og gensidig tovejskommunikation.
25. november 2019

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

4.-5. december 2019 + opfølgningsdag 26. februar 2020

 

Kursus i teenagetræning - Seksualundervisning for fagpersoner, der arbejder med teenagere med ASF

Introduceret første gang i Danmark december 2018. 

Kursets formål er specifikt at give fagpersoner en introduktion til seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). På kurset vil fagpersoner kunne tilegne sig viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og normal begavelse. Kurset vil give en øget forståelse og handlemuligheder hos deltagerne, så de bedre kan vejlede og undervise de unge i forhold til seksualitet.

12.-13. december 2019

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login