Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding    

Grundkursus om ASF - for fagpersoner i voksenpsykiatrien

At give deltagerne en grundlæggende viden om autismespektrumsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder om differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt underviserens kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.

7. november 2019

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

At give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber. Kurset giver deltagerne en basal viden om autisme og inspiration til det fortsatte arbejde med mennesker med autisme. Vi håber også, at vi kan give deltagerne en forståelse for handicappets komplekse natur, og hvordan det påvirker mennesker med autismes liv. Med denne viden håber vi at klæde fagfolk på til i højere grad at kunne skabe en meningsfuld hverdag for målgruppen.

14.-15. november 2019

 

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) - for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaftenen giver bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. 
21. november 2019

 

Introkursus i Intensive Interaction og autisme

Intensive Interaction er en tilgang, der har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap, herunder autismespektrumtilstande. Den skaber adgang til den allervigtigste udvikling: Lysten og evnen til at indgå i meningsfulde, sociale samspil og gensidig tovejskommunikation.
25. november 2019

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

4.-5. december 2019 + opfølgningsdag 26. februar 2020

 

Kursus i teenagetræning - Seksualundervisning for fagpersoner, der arbejder med teenagere med ASF

Introduceret første gang i Danmark december 2018. 

Kursets formål er specifikt at give fagpersoner en introduktion til seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). På kurset vil fagpersoner kunne tilegne sig viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og normal begavelse. Kurset vil give en øget forståelse og handlemuligheder hos deltagerne, så de bedre kan vejlede og undervise de unge i forhold til seksualitet.

12.-13. december 2019

 

Temaaften om Autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og Skizofrenispektrum 

forskningsprojekt i forhold til udredning af symptomer ved ASF og Skizofrenispektrum

Ved udredning og diagnostik af ASF er fokus oftest på udefra observerede (objektive) symptomer. Ved ASF og skizofrenilidelse kan de udefra observerede symptomer dog ligne hinanden, og det kan derfor nogle gange være vanskeligt at skelne mellem de to diagnosegrupper, i forbindelse med udredning og diagnostik.Med udgangspunkt i resultater fra et nyligt afsluttet forskningsprojekt, vil oplægget denne aften derfor drøfte hvordan fokus på den egne (subjektive) oplevelse af sig selv, andre og omverdenen kan bidrage til at skelne mellem ASF og skizofrenilidelse hos voksne.

30. januar 2020

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

17.- 19. marts 2020 + opfølgningsdage 

 

Søskendekursus - for søskende i alderen 8-12 år til børn med autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Når der er et barn med autisme i familien, kan det medføre, at søskende føler sig overset. Samtidig kan det være svært at forstå den autistiske adfærd hos deres bror eller søster.
Dette søskendekursus har som sit primære formål at give søskende til børn med autisme mulighed for at møde andre jævnaldrende søskende i samme situation og dele tanker, følelser og erfaringer. Endelig vil der være fokus på nogle af de vanskeligheder, man som søskende til en person med autisme kan opleve, f.eks. konflikt med søskende, forhold til kammerater m.m.
Startes med forældremøde den 24. marts 2020. Første mødegang for børnene er den 31. marts 2020 + yderligere 5 gange

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login