Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

 

Center for Autisme har gennemført et forskningsprojekt til belysning af, hvordan skolegangen for elever med ASF har været i henholdsvis specialundervisningsmiljøer og i den almene skole. På denne tema-aften vil vi fortælle om projektets resultater og i lyset af disse diskutere, hvordan ”inklusion” skal eller kan forstås, når det drejer sig om elever med ASF.

Nogle af de centrale temaer vi vil gennemgå:

  • Sammenhæng mellem skoletilbud (special versus almen) og fremtidige livssituation som voksen
  • Hvornår føler en elev med ASF sig som ”inkluderet” henholdsvis ”marginaliseret”?
  • Hvad siger de unge med ASF selv?
  • Udfordringer i inklusionen af elever med ASF i det almene skolemiljø
  • Veje frem til en bedre inklusionspolitik for elever med ASF

Nyeste internationale forskning vedrørende temaet Inklusion af børn med ASF i den almene grundskole vil også blive inddraget i oplægget.

 

MÅLGRUPPE
Alle med interesse for emnet

 

TIDSPUNKT
Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30-20.00

 

STED
Center for Autisme 
Herlev Hovedgade 199  
2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen)

 

PRIS PR. DELTAGER  
Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen.

 

KURSUSANSVARLIG
 
Lennart Pedersen, Chefpsykolog og leder af forsknings- og udviklingsafdelingen ved Center for Autisme.

 

ANTAL DELTAGERE
 
Max. 60 deltagere    

 

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 16. marts 2018. Herefter er tilmeldingen bindende.

 

Tilmelding:

 

 

 

catch Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Umbraco.Forms.Core.Form.get_AllFields() in f:\TeamCity\buildAgent\work\fd622d7f786e1305\Umbraco.Forms.Core\Form.cs:line 129 at ASP._Page_Views_MacroPartials_TesterMacro_cshtml.Execute() in w:\Propellos\Umbraco_CFA_7.2.1\Views\MacroPartials\TesterMacro.cshtml:line 86Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login