Workshop i Aktøren - Emotionel læring og problemløsning i klasserummet
Et materiale for skoleelever og til inklusionsprocesser

 

FORMÅL

At deltagerne tilegner sig teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med AKTØREN, så de kan anvende det i egen praksis

 

INDHOLD
Aktørens teoretiske rationale introduceres med udgangspunkt i to effektundersøgelser om social læring.  Grundlæggende social-kommunikative vanskeligheder, som udfordrer denne børnegruppe i hverdagen præsenteres og psykologiske udviklingsprocesser, som styrker evne til social kommunikation belyses.  

 

Materialet består af elevens arbejdsbog og en parallel lærermanual og er opbygget omkring:

  • Et varieret Oplevelsesmateriale, som digte, powerpoints, filmklip, fortællinger illustrationer
  • Analysemateriale i form af tjeklister. spørgeskemaer, analyseark, taktile og visuelle elementer f.eks. et trivsels træ
  • Problemløsningsmaterialer som værktøjskort og evalueringsark, der muliggør, at ideer kan afprøves og egne erfaringer vurderes  

 

Vægten lægges på, at deltagerne afprøver det varierede materiale og undervejs tager stilling til didaktiske og etiske overvejelser.

 

Via oplæg, praktisk gruppearbejde/øvelser, film og fælles diskussion bliver deltagerne fortrolige med ”Aktørens” metodiske principper. Der vil være en særlig opmærksomhed på:

  • Emotionel læring og problemløsning i klasserummet
  • Hvordan iværksætte et forløb med Aktøren i egen praksis

 

MÅLGRUPPE
AKT- lærere/pædagoger, specialskolelærere, psykologer, og vejledere og teams som arbejder med social læring og iværksættelse af inklusionsprocesser i forhold til børn i alderen 7 til 14 år med social-kognitive vanskeligheder.

 

TIDSPUNKT
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 9.30-15.30

 

STED
Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev – Multisalen

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.735,-

 

KURSUSANSVARLIG

Annette Møller Nielsen, Autismemidt

aut. psykolog, medforfatter til Aktøren og KAT-kassen

 

ANTAL DELTAGERE
Max. 12 deltagere

 

Der en ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er mandag den 7. januar 2019.

Herefter er tilmelding bindende.    

 

Tilmelding:

Tilmelding:
Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login