Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

 

FORMÅL

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

 

INDHOLD

Første del: Kurset starter med 3 sammenhængende dage, hvor teori, administration og scoringsprincipper gennemgås. Forud for kurset fremsendes til lån 2 instruktionsvideoer af en administration af ADOS-2 (modul1/2 og modul 3/4), som kan danne baggrund for den første træning i observation og scoring af testens items.På kursusdagene vil der være mulighed for at se eller afprøve yderligere en modul 1/2 og modul 3/4 til træning af observation og scoring.

 

Anden del: På de opfølgende dage forventes det at deltagerne fremlægger egne cases med brug af ADOS-2.

 

Supplerende kursus: Deltagere, som har gennemgået ADOS-2 træningskurset, har mulighed for senere at tilmelde sig et supplerende træningskursus i TODDLER modulet for børn i alderen 12 mdr.-30. mdr.

 

Testmateriale: Det forudsættes, at kursisterne selv har anskaffet sig ADOS-2 materialet (inkl. Den danske manual og danske scoringsprotokoller), som forhandles af www.Hogrefe.dk, Psykologisk Forlag.

 

MÅLGRUPPE

Psykologer og psykiatere/læger, der beskæftiger sig med diagnosticering af autismespektrumsforstyrrelser og PPR psykologer, der ønsker at bruge ADOS-2 i tilrettelæggelse af eller visitation til specialundervisning.

 

TIDSPUNKT

Første del: 19,-21. marts 2019 (første dag kl. 10.00-16.30, de to følgende kl. 9.00-16.00) 
Opfølgning: 22.-23. maj 2019 og 26.-27. juni 2019, (første dag kl. 10.00-16.30, de to følgende dage kl. 9.00-16.00)

 

STED

Center for Autisme,

Herlev Hovedgade 199,

2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER

Kr. 16.960,- pr. deltager.

Prisen dækker kursusmateriale (dog ikke ADOS-2 manual og scoringsprotokoller, som kursisten selv forventes at anskaffe) og forplejning. Overnatning er ikke inkluderet i prisen.

 

KURSUSANSVARLIG/UNDERVISER

Kursusansvarlig: Janne C. Karpf, Klinisk psykolog og certificeret træner i ADOS-2. Janne er autoriseret, klinisk psykolog og Ph.D i England og har inden hun flyttede til Danmark sidst været ansat ved National and Specialist Child and Adolescent Mental Health Service, Service for Complex Autism and Neurodevelopmental Disorders, South London and Maudsley NHS Trust.

 

ANTAL DELTAGERE

Max. 10-12 personer.

Såfremt der kun er tilmeldt 8 deltagere eller mindre vil timetallet blive reduceret i forhold til deltagerantallet.

 

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 18. januar 2019. Herefter er tilmelding bindende

 

Tilmelding: 

 

 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login