Angst og isolation, herunder skolevægring, hos børn, unge og voksne med ASF - for fagpersoner

 

FORMÅL

Kursets formål er at give fagpersoner viden om faktorer, som fører til angst og isolation, f.eks. i form af skolevægring, hos normaltbegavede personer med ASF.Der vil ligeledes blive sat fokus på faktorer, som kan forebygge og reducere disse tilstande for at øge deltagernes handlemulighederne i forhold til at forebygge og takle de udfordringer, de møder i hverdagen.

 

 

INDHOLD

Center for Autisme har de senere år fået et stort antal af henvendelser fra både forældre, kommuner og fagfolk vedrørende børn, unge og voksne med ASF, der isolerer sig i hjemmet, ikke har relationer til jævnaldrende og ikke går i skole, er i uddannelse eller beskæftigelse.

 

Årsagen til den sociale isolation/skolevægring bunder ofte både i autisme og angst, og denne kombination kræver en helt særlig forståelse samt særligt tilrettelagte interventionsmetoder. Derfor vil kurset fokusere på det karakteristiske ved både at have ASF og angst. Endvidere beskrives årsager og behandlingsbehov grundigt. De interventionsmetoder, der vil blive beskrevet, tager bl.a. afsæt i autismepædagogik, kognitiv adfærdsterapi, miljøterapi, relations- og motivationsarbejde samt selvforståelse.

 

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg, filmklip og gennemgang af cases fra undervisere. Der vil også være gruppearbejde, således at man selv har mulighed for at få sine sager belyst.

 

MÅLGRUPPE
Kurset er henvendt til pædagoger, lærere, psykologer, støttekontaktpersoner, psykiatrisk personale samt sagsbehandlere, der arbejder med normaltbegavede personer med ASF. Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrumsforstyrrelser, men den væsentlige grundlæggende viden for at forstå kombinationen af angst og autisme vil blive grundigt gennemgået.

 

TIDSPUNKT
Torsdag den 5. september og fredag den 6. september 2019.

Første dag kl. 10.00-16.00, anden dag kl. 9.00 – 15.00

 

STED

Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 3.350,-. Prisen dækker materiale og forplejning, men ikke overnatning

 

KURSUSANSVARLIGE

Dorte Bek-Pedersen er autoriseret psykolog og Specialpsykolog i børn- og ungdomspsykiatri. Dorte har været ansat på Center for Autisme siden 2014, og arbejder primært med unge og voksne. Hun har tidligere arbejdet med udredning og behandling af børn og unge indenfor psykiatri, socialforvaltning og PPR.

 

Pia Terkelsen er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi på børne- og ungeområdet. Pia har været ansat på Center for Autisme siden 2018, har tidligere arbejdet med udredning og behandling inden for børne- og ungdomspsykiatrien samt i dagbehandlingsregi.

 

ANTAL DELTAGERE

Max. 30 deltagere

 

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 5. juli 2019. Herefter er tilmelding bindende.  

Tilmelding: 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login