Grundkursus om voksne med autismespektrumsforstyrrelse for fagpersoner i voksenpsykiatrien

 

FORMÅL
At give deltagerne en grundlæggende viden om autismespektrumsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder om differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt underviserens kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.

 

INDHOLD

- Diagnosen, herunder gennemgang af autismens tre kardinalsymptomer
- De bagvedliggende psykologiske karakteristika hos voksne med autisme
- Udvikling og livsforløb – fra barndom til voksenalder
- Udredning af autisme hos voksne
- Komorbiditet 
- Differentialdiagnostik

- Kommunikation og samtale samt terapeutisk behandling af komorbide tilstande

 

Kurset vil fortrinsvis foregå i foredragsform i plenum med plads til diskussion og spørgsmål.

 

Deltagerne vil få udleveret litteraturliste.

 

MÅLGRUPPE
Fagpersoner i psykiatrien 

 

TIDSPUNKT
Torsdag den 7. november 2019 kl. 9.30-15.30 

 

STED
Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev 

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.775,-. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning

 

KURSUSANSVARLIGE
Dorte Bek-Pedersen, aut. psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Autisme

 

ANTAL DELTAGERE
Max. 30 deltagere

 

Der en ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 6. september 2019. Herefter er tilmelding bindende. 

 

Tilmelding:  

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login