Autisme og ICD-11

FORMÅL

Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumsforstyrrelse sådan som det defineres og beskrives i ICD-11. Herunder rationalet bag forandringerne i ICD-11 set i forhold til ICD-10, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Den kliniske anvendelighed af ICD-11 i forhold til autisme, samt hvilken indflydelse det kan få på fremtidig intervention og behandling, vil blive diskuteret. 

Kurset vil gøre dig i stand til:

  • At foretage relevante diagnostiske overvejelser om autismespektrumsforstyrrelse.
  • At gøre relevante overvejelser omkring mulige konsekvenser i praksis af den nye måde at diagnosticere autisme på. Herunder i forhold til intervention og behandling.

INDHOLD
I de foreløbige udkast til ICD-11 ses, som i DSM-5, en introduktion af underkapitlet Neuroudviklingsforstyrrelser. Her er autismespektrumsforstyrrelse placeret sammen med kategorierne intellektuelle forstyrrelser, forstyrrelse af tale eller sprog, tics-forstyrrelser, ADHD m.fl., hvor autisme I ICD-10 har været kategoriseret som en psykisk udviklingsforstyrrelse. Den nyeste forskningsmæssige viden om ætiologien bag autisme samt øget viden om, hvordan autismesymptomer ikke kun er tilstede og fremtræder i barndom og ungdom, men fortsat er tilstede i voksenårene og dermed i et livslangt perspektiv, synes således afspejlet i den kommende revidering af ICD-systemet.  

 

Der vil ved undervisningen blive sat fokus på forandringer i forhold til ICD-10, herunder på de faglige guidelines i ICD-11, samt den mulige betydning for diagnostik, behandling og andre støtteforanstaltninger i praksis. Litteratur ang. erfaringer med DSM-5 vil blive inddraget.

 

NB! Implementeringen af ICD-11 i Danmark er ikke omfattet af kurset, fordi det formentlig vil være for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at foregå.

 

Undervisningsform 

Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser. Der inddrages case-materiale hvor kursisten selv får mulighed for at arbejde med og gøre sig overvejelser om de diagnostiske guidelines.


MÅLGRUPPE
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig primært til psykologer og læger, der arbejder med eller har interesse for autismespektrumsforstyrrelser. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse og diagnostik og/eller intervention i forhold til autisme.

TIDSPUNKT
Mandag den 25. marts 2019 kl. 9.00-12.30

 

STED
Center for Autisme - Multisalen
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.250,- Prisen dækker kursusmateriale anvendt på kurset samt forplejning

KURSUSANSVARLIG
Dorte Bek-Pedersen, aut. Psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri.

ANTAL DELTAGERE
Max. 25 deltagere

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 25. januar 2019. Herefter er tilmeldingen bindende.

 

TILMELDING: 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login