Introkursus i Intensive Interaction og autisme

 

FORMÅL

Intensive Interaction er en tilgang, der har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap, herunder autismespektrumtilstande. Den skaber adgang til den allervigtigste udvikling: Lysten og evnen til at indgå i meningsfulde, sociale samspil og gensidig tovejskommunikation.

 

Tilgangen har afgørende betydning for børn og voksne med intet eller minimalt verbalt sprog, men er også relevant for mennesker, der har noget eller godt udviklet talesprog, men som på grund af fx autisme har udfordringer med kommunikation og samspil.

 

INDHOLD
Intensive Interaction hjælper personen med autisme til at kunne indgå i delte aktiviteter, deltage i leg og gensidig dialog (med og uden ord), have fælles opmærksomhed, regulere sit arousalniveau, bruge og forstå nonverbal kommunikation, dele humor og glæde m.v.

Det sker gennem fokuserede men samtidig simple og glædesfyldte aktiviteter, som tager udgangspunkt i personens egne signaler, lyde, input, bevægelser osv.

 

På introkurset gennemgås:

  • Formålet med Intensive Interaction: udvikling af kommunikation og samspil
  • Principper og teknikker i Intensive Interaction: hvordan gør man?
  • Udvikling gennem Intensive Interaction
  • Autisme og Intensive Interaction: hvad er de særlige fordele ved Intensive Interaction? 

Find video om Intensive Interaction og autisme her (der er bl.a. en kort video om autisme og Intensive Interaction lidt nede på siden) http://www.intensiveinteraction.dk/kom-i-gang-med-intensive-interaction/videoer/

 

Læs mere om Intensive Interaction og autisme her http://www.intensiveinteraction.dk/autisme-og-intensive-interaction/

 

MÅLGRUPPE
Intensive Interaction kan både bruges af forældre/familie og medarbejdere i specialtilbud til at skabe de afgørende forudsætninger for kommunikationsudvikling. Derfor henvender introkurset sig også til både fagpersoner og familiemedlemmer. Kurset giver forudsætninger for, at deltagerne kan begynde at afprøve tilgangens principper og teknikker i praksis.

 

TIDSPUNKT
Mandag den 25. november 2019 kl. 9.30-15.30

 

STED
Center for Autisme

Herlev Hovedgade 199

2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.775,-. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning.

 

KURSUSANSVARLIG

Ditte Rose Andersen er psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark, Ditte Rose Andersen. Hun arbejder i det daglige med at hjælpe børn og voksne med handicap til at udvikle kommunikation og samspil. På introkurset fortæller hun gennem ord og levende billeder om, hvordan Intensive Interaction kan hjælpe børn (og voksne) med autisme. Der vil være videoeksempler på, hvordan man rent praktisk bruger de tilgangens principper og teknikker, og eksempler på udvikling gennem længere tids brug af Intensive Interaction.

 

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er onsdag den 25. september 2019.

 

TILMELDING

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login