Kursus i konflikthåndtering i forhold til udfordrende adfærd hos børn og unge med ASF

KURSET ER AFLYST PGA. SYGDOM

 

FORMÅL 
Udfordrende adfærd efterlader ofte omgivelserne i en magtesløshed, hvor man mangler redskaber til at håndtere udfordrende og konfliktfyldte situationer. Hvis man forstår, hvad der ligger bag denne adfærd, har man oftest nøglen til at kunne arbejde struktureret med disse udfordringer. For at kunne gøre dette, er det vigtigt, at man har de fornødne redskaber og analysemodeller, så man som underviser kan føle sig på sikker grund, når man håndterer og forholder sig til udfordrende adfærd.

 

INDHOLD

Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, redskaber til analyse og samarbejdsorienterede tilgange, hverdagsredskaber og gruppearbejde/øvelser. Med udgangspunkt i sætningen: ”Mennesker, som kan opføre sig ordentligt, gør det”, vil det blive belyst, hvordan dette grundsyn kan medvirke til at forebygge udfordrende adfærd og håndtere konflikter.

 

• Gennemgang af mulige bagvedlæggende faktorer ved udfordrende adfærd, herunder adfærdsanalyse

• Forældresamarbejde i forhold til at arbejde med udfordrende adfærd

• Øvelser med udgangspunkt i kognitive modeller for at belyse børnenes og de unges perspektiv

• Øvelser og eksempler på at arbejde med selvforståelse og psykoedukation, herunder samarbejdsorienterede problemløsning og samtaleteknikker

• Oplæg om Low Arousal tilgang

• Hvad gør det ved mig som underviser? Teori og praksis

• Intervention og pædagogiske redskaber

• Arbejde med konkrete tiltag og handleplaner på baggrund af grundige analyser af egne cases

 

MÅLGRUPPE

Fagpersoner, som arbejder med børn/unge med autismespektrumsforstyrrelse. 
Kurset henvender sig primært til fagpersoner, der arbejder med børn/unge i skolealderen. 

 

TIDSPUNKT

Onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

Første dag kl. 10.00 - 16.00, anden dag kl. 9.00 - 15.00.

 

STED

Center for Autisme

Herlev Hovedgade 199

2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER

Kr. 3.350,-. Prisen dækker kursusmateriale samt forplejning.

 

KURSUSANSVARLIG

Lulle Scheel, speciallærer og kognitiv terapeut

 

ANTAL DELTAGERE

Max. 30 deltagere

 

FRAMELDINGSFRIST

Fredag den 15. marts 2019

 

 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login