Kursus i Teenagetræning - seksualundervisning for fagpersoner der arbejder med teenagere med ASF
Introduceret første gang i Danmark december 2018. 

 

FORMÅL

Kursets formål er specifikt at give fagpersoner en introduktion til seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). På kurset vil fagpersoner kunne tilegne sig viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og normal begavelse. Kurset vil give en øget forståelse og handlemuligheder hos deltagerne, så de bedre kan vejlede og undervise de unge i forhold til seksualitet.

 

INDHOLD

Personer med autisme udviser ofte vanskeligheder i forhold til seksualitet. Disse vanskeligheder bliver ofte tydeligere i forbindelse med puberteten, hvor de unge skal forholde sig til mange forandringer biologisk, kognitivt og socialt. Vanskelighederne kan blandt andet vise sig som angst i forhold til pubertetens fysiologiske ændringer, upassende adfærd samt usikkerhed og kønsidentitetsproblemer. Undervisningen vil give en teoretisk forklaring på vanskeligheder med seksualitet inden for autismeområdet ud fra viden og erfaring fra Center for Autisme. Ud fra erfaringer med det hollandske seksualundervisningsmateriale, Teenagetræning, som er blevet afprøvet på Center for Autisme, vil der på kurset blive givet undervisning i hvordan dette materiale kan anvendes til de unge. Materialet består bl.a. af instruktioner, visuelle præsentationer, øvelser og hjemmearbejde. Emnerne er dels faktuelle emner som pubertet, prævention, kønsforskelle, graviditet og sikker sex og bløde emner som venskaber, kærester, at ”flirte” og ”date” og om at ”sætte grænser”.

 

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg og cases fra underviserne. Materialet vil blive udleveret og der vil blive mulighed for at afprøve det i gruppearbejde i løbet af kurset. Herudover vil det også blive drøftet, hvordan man kan undervise og rådgive i disse lidt ømtålelige emner, og hvor vigtigt det er, at man selv er afklaret med egne værdier og etik i forhold til rådgivning i emnet seksualitet.

 

MÅLGRUPPE

Kurset er henvendt til pædagoger, lærere, psykologer, støttekontaktpersoner, seksualvejledere samt sundhedspersonale. Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne har et overordnet forhåndskendskab til autismespektrumsforstyrrelser.

                                                                      

TIDSPUNKT
Torsdag den 12. december og fredag den 13. december 2019
Første dag kl. 10.00-16.00, anden dag kl. 9.00-15.00

 

STED
Center for Autisme

Herlev Hovedgade 199

2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 4.495,-. pr. deltager. På kurset udleveres følgende materialer: Videnstest og arbejdsbog til eleverne begge oversat til dansk samt trænermanual på engelsk. Prisen dækker udover ovennævnte materialer også forplejning, men ikke overnatning. 

 

KURSUSANSVARLIGE

Vibe Neidhardt er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og voksne med autisme. Vibe har arbejdet som pædagogisk rådgiver på Center for Autisme siden 2001 og har medvirket i afprøvningen af ”TT” samt været supervisor på det. Endelig er Vibe certificeret i at undervise fagfolk i brugen af TT-materialet. 

 

Charlotte Schou Poulsen er autoriseret psykolog. Charlotte har været ansat på Center for Autisme siden 2009, og har en bred erfaring med autismeområdet. Hun arbejder med en vifte af CfA's ydelser, herunder udredninger, rådgivning til forældre til børn med ASF, støttende samtaler med børn/unge/voksne med ASF, samt superviserer fagfolk. Hun har desuden arbejdet med unge ift. TT materialet. 

 

ANTAL DELTAGERE
Max. 23 personer

 

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 11. oktober 2019.

 

TILMELDING

 

 

 

 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login