Kursus om piger med en ASF diagnose

 

FORMÅL
Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling?

 

INDHOLD
Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelser i form af spiseforstyrrelser, angst og depression.

Det kan være svært at afdække de social -kommunikative vanskeligheder, da pigerne ofte udvikler evnen til at imitere andres adfærd.  Det er ikke tilstedeværelsen af social samspil og kommunikation der er afgørende, men kvaliteten af hvordan der kommunikeres. Er der f.eks. gensidighed i kommunikationen og bruges kommunikationen med et kontaktskabende formål? Hvordan er kvaliteten af det sociale samspil, er man dominerende eller passiv tilskuer? Hvordan forstår pigerne sig selv? Det er derfor meget vigtigt at have de ”rigtige” briller på når der opstår bekymring for pigernes sociale og kommunikative udvikling. 

På kurset vil Lulle Scheel formidle viden om:

  • De mest dominerende symptomer hos piger fra barnealderen til voksen
  • Piger og pubertet
  • Piger og ledsagende psykiske forstyrrelser, spiseforstyrrelser, angst og depression
  • Intervention og handlemuligheder, herunder samtaler og selvforståelsesforløb

 

MÅLGRUPPE
Fagfolk og forældre til normaltbegavede piger i alderen 12-25 år. 

TIDSPUNKT
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 9.30-15.30

 

STED
Center for Autisme

Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.775,-. Prisen dækker kursusmaterialer samt forplejning.

 

KURSUSANSVARLIG
Lulle Scheel, uddannet lærer og kognitiv terapeut og har siden 1991 arbejdet indenfor autismeområdet, undervist på specialskoler og varetaget funktionen som pædagogisk vejleder. Har tidligere været ansat på Center for Autisme, hvor hun varetog opgaver med at rådgive familier, samtaler med unge, især piger samt diagnostisk udredning. Lulle Scheel, der nu er selvstændig, holder desuden en del undervisning/kurser.

 

ANTAL DELTAGERE
Max. 30 deltagere

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 9. august 2019. Herefter er tilmelding bindende. 

 

Forældre til børn og unge under 18 år kan søge udgiften til kursus eller foredrag dækket i kommunen.

Hvis kommunen vurderer, at I ved at deltage kan blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder, kan kommunen bevilge kursus / foredrag efter servicelovens § 11 stk.3, og hvis kommunen vurderer, at barnet / den unge har en varig og betydeligt nedsat funktionsevne, kan udgiften tillige søges dækket som en nødvendig merudgift efter servicelovens § 41.

 

Tilmelding: 

 

Tilmelding:
Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login