Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende

 

FORMÅL
At give bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. 

INDHOLD
Gennem oplæg formidles viden om:

  • Introduktion til autismespektret og de afvigelser og begrænsninger, der ligger til grund for barnets/den unges diagnose.
  • Præsentation af relevante tilgange, som kan anvendes i dagligdagen for at kompensere for nogle af vanskelighederne

 

MÅLGRUPPE
Bedsteforældre, pårørende, venner af familien til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF).

 

TIDSPUNKT
Torsdag den 21. november 2019 kl. 17.30-20.00

 

STED
Center for Autisme 
Herlev Hovedgade 199  
2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen)

PRIS PR. DELTAGER  
Kr. 520,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen.    

 

KURSUSANSVARLIG
 

Vibe Neidhardt, pædagogisk rådgiver, Center for Autisme

 

ANTAL DELTAGERE
 
Max. 60 deltagere

 

Der en ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 20. september 2019. Herefter er tilmelding bindende.     

Tilmelding:

Tilmelding:
Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login