Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R)

 

FORMÅL
At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

INDHOLD
En generel indføring i teori og udvikling af diagnostikken i forhold til autismespektrumsforstyrrelser, som ligger til grund for udviklingen af ADI-R

- Gennemgang af protokollens spørgsmål, administration og scoringsprincipper
- Øvelser i administration af interview og scoring
- Demonstration af et interview med efterfølgende afprøvning af scoringspraksis og diskussion af interviewform
- ADI-R og DSM 5: diskussion af de ændrede diagnosekriterier og hvordan ADI-R kan relateres hertil.

 

Som forberedelse til kurset udsendes link til et ADI-R-interview med en medfølgende tekstgennemgang udført af underviser. På den opfølgende dag er der mulighed for at drøfte egne ADI-interviews efter afprøvning hjemme.

Interviewmaterialet: Danske interviewprotokoller, scoringsalgoritmer og engelsksproget manual forventes indkøbt af deltagerne forud for kurset. Det kan skaffes gennem forlaget Hogrefe (www.hogrefe.dk).

 

MÅLGRUPPE
Psykiatere, psykologer og andre fagpersoner, som til daglig er beskæftiget med klinisk udredning og diagnostik.

 

TIDSPUNKT
Onsdag-torsdag den 4.-5. december 2019 og opfølgningsdag onsdag den 26. februar 2020

Mødetid:
Onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00-16.30
Torsdag den 5. december 2019 kl. 9.00-16.00
Opfølgningsdag: Onsdag den 26. februar 2020 kl. 10.00-16.00

 

STED
Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

 

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 7.265,-. Prisen dækker forplejning på kurset. Overnatning er ikke inkluderet.

Kurset varer nu 3 fulde dage mod tidligere 2,5 dag.


KURSUSANSVARLIG
Aut. Psykolog Janne Christina Karpf, Certificeret træner i ADI-R, Center for Autisme


ANTAL DELTAGERE
Max. 20 personer

 

Der en ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er fredag den 4. oktober 2019, herefter er tilmelding bindende. 

  

Tilmelding: 

Tilmelding:


Edit fieldset


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login