Forældrerådgivning

Center for Autisme tilbyder rådgivning og vejledning til forældre til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller anden neuroudviklingsforstyrrelse. (fx intellektuel funktionsnedsættelse, ADHD eller specifikke sproglige forstyrrelser).

 

Gennem samtaler med forældrene formidler vi viden og forståelse for ASF, og vi drøfter opdragelsesmæssige strategier, som forældrene kan bruge i hverdagen med barnet/den unge. Derudover handler vores rådgivning typisk om at give forældrene viden om metoder til at udvikle barnets/den unges sociale og kommunikative kompetencer og dermed støtte familien i opdragelsen af og omsorgen for deres barn/unge.

 

Søskenderelationer er også en vigtig del af forældrerådgivningen, da de øvrige søskende i familien ofte vil have svært ved at forstå og tilpasse sig den helt specielle situation, som det er at have en bror eller søster med ASF.

 

Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i forhold til, hvordan hele familien bedst kan trives med et barn/ung med ASF ud fra de ressourcer og udfordringer, både barnet/den unge og resten af familien har i dagligdagen med baggrund i indholdet i henvendelsen.

 

Henvisning til forældrerådgivning

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login