Gratis telefonrådgivning for forældre og/eller andre pårørende

 

Når man har et barn med autisme eller Aspergers syndrom eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning.


For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende.

 

Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/unge eller voksne i hverdagen. 


Telefontid:

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55. Dog lukket ifm. skolernes hovedferier.
Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de kommer ind.


For spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art er telefonerne åbne kl. 13.00-14.00.

Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv.

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. rammer, priser, henvisninger, procedurer mm:

 

Laila Kindler Petersen,
afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Ved faglige spørgsmål ift. indholdet i konkrete ydelser henvises til vores hovednummer, hvor Charlotte i recep-tionen vil modtage dit spørgsmål og videresende til relevant fagperson

til besvarelse.

 

Charlotte Mathiesen, receptionen

Tlf:  44 98 23 55 

E-mail: info@centerforautisme.dk


Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Center for Autisme - Kontakt

 

 

Gratis telefonrådgivning

for autistiske personer og forældre eller andre pårørende hver tirsdag kl. 13.00-14.00

 

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55 , dog lukket ifm. skoleferie og helligdage.

Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge de kommer ind.

 

Læs mere om telefonrådgivningen

 

Login