Psykoedukation/støttesamtaler/psykologsamtaler

 

Center for Autisme tilbyder Psykoedukation, støttesamtaler og psykologsamtaler til normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF eller med en anden neuroudviklingsforstyrrelse. Formålet med samtalerne kan være at støtte den enkelte fx i forhold til personlig udvikling, uddannelse, arbejde, fritid, socialt liv, selvforståelse (herunder ressourcer og vanskeligheder) og til at håndtere dagligdagen.

 

Temaer i forløbene ved psykoedukation og samtaler til typisk være:

  • Psykoedukation om autisme – at genkende og forstå autismediagnosens indvirkninger
  • Støtte til personlig udvikling
  • Støtte til udfordringer i forbindelse med arbejde, uddannelse, fritid og socialt liv
  • Selvforståelse
  • Udvikling af strategier og handlemuligheder
  • Perspektivering i forhold til sociale situationer
  • Stress og sårbarhed
  • Energiforvaltning

 

Samtalerne kan handle om at finde gode strategier i forhold til vanskelige sociale situationer, om at tilegne sig gængse normer og regler, og om hvordan man kan blive bedre til at håndtere frustrationer, stress og andre påvirkninger i hverdagen.

 

Henvisning til psykoedukation/støttesamtaler/psykologsamtaler

 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login