Psykoedukation/støttesamtaler/psykologsamtaler

 

Center for Autisme tilbyder Psykoedukation, støttesamtaler og psykologsamtaler til normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF eller med en anden neuroudviklingsforstyrrelse. Formålet med samtalerne kan være at støtte den enkelte fx i forhold til personlig udvikling, uddannelse, arbejde, fritid, socialt liv, selvforståelse (herunder ressourcer og vanskeligheder) og til at håndtere dagligdagen.

 

Temaer i forløbene ved psykoedukation og samtaler til typisk være:

  • Psykoedukation om autisme – at genkende og forstå autismediagnosens indvirkninger
  • Støtte til personlig udvikling
  • Støtte til udfordringer i forbindelse med arbejde, uddannelse, fritid og socialt liv
  • Selvforståelse
  • Udvikling af strategier og handlemuligheder
  • Perspektivering i forhold til sociale situationer
  • Stress og sårbarhed
  • Energiforvaltning

 

Samtalerne kan handle om at finde gode strategier i forhold til vanskelige sociale situationer, om at tilegne sig gængse normer og regler, og om hvordan man kan blive bedre til at håndtere frustrationer, stress og andre påvirkninger i hverdagen.

 

Henvisning til psykoedukation/støttesamtaler/psykologsamtaler

Rådgivning til ægtefælle/par, hvor den ene har en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. rammer, priser, henvisninger, procedurer mm:

 

Laila Kindler Petersen,
afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Ved faglige spørgsmål ift. indholdet i konkrete ydelser henvises til vores hovednummer, hvor Charlotte i recep-tionen vil modtage dit spørgsmål og videresende til relevant fagperson

til besvarelse.

 

Charlotte Mathiesen, receptionen

Tlf:  44 98 23 55 

E-mail: info@centerforautisme.dk


Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Center for Autisme - Kontakt

 

 

Gratis telefonrådgivning

for autistiske personer og forældre eller andre pårørende hver tirsdag kl. 13.00-14.00

 

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55 , dog lukket ifm. skoleferie og helligdage.

Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge de kommer ind.

 

Læs mere om telefonrådgivningen

 

Login