Rådgivning/supervison til fagfolk

Center for Autisme tilbyder rådgivning, supervision og vejledning til fagfolk, som arbejder med behandling og undervisning af børn, unge og voksne med ASF.

 

Vi tilbyder skoler, institutioner, dag- og døgntilbud samt bofællesskaber individuel supervision og supervision af personalegrupper. Vi har stor erfaring i supervision, vejledning og rådgivning af lærere, pædagoger og psykologer i folkeskolen, på specialskoler, STU, behandlingshjem, gymnasier og videregående uddannelser, der underviser og arbejder med børn og unge med ASF.

 

Formålet med supervisionen og vejledningen er at støtte de professionelle i udviklingen af deres faglige kunnen og forståelse for ASF samt vejlede i strategier og metoder.

 

Henvisning til rådgivning/supervision

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login