Telefonrådgivning for forældre og/eller andre pårørende

 

Når man har et barn med autisme eller Aspergers syndrom eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning.


For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende.

 

Telefonrådgivningen er delt op i 2 dele.

Den ene er for spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art og vil blive varetaget af Center for Autismes interne faglige medarbejdere.

Den anden del er for spørgsmål omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål vedrørende børn, unge samt voksne og bliver varetaget af socialrådgiver Birgitte Zuckerman.

 

Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/unge eller voksne i hverdagen. 

Telefontid:

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55. Dog lukket ifm. skolernes hovedferier.
Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de kommer ind.


For spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art er telefonerne åbne kl. 13.00-14.00.

Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv.

 

 

For spørgsmål omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål vedrørende børn og unge og voksne, er telefonerne åbne kl. 13.00-15.00.

Birgitte er vores socialrådgiver og kan hjælpe forældre og pårørende til børn, unge og voksne. Hun er klar til at tage mod henvendelser via telefonrådgivningen hver tirsdag fra kl. 13.00-15.00 omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål.

Det kan være spørgsmål som f.eks.:

  • Modtager mit barn den rette hjælp?
  • Modtager vi som familie den rette støtte?
  • Findes der andre muligheder for støtte og hjælp end det, vi har fået bevilliget?
  • Der sker ikke noget i min sag - hvordan kommer jeg videre i samarbejdet med kommunen?
  • Spørgsmål omkring forsørgelsesgrundlag (uddannelseshjælp, fleksjob, kontanthjælp, førtidspension mv)
  • Hvad er STU?
  • Hvad sker der med mit barns ydelser, når det fylder 18 år?
  • Hvilken hjælp kan jeg få, når jeg fylder 18 år?

Birgitte er tilknyttet Center for autisme, men har sin egen virksomhed. Her hjælper hun med juridiske og socialfaglige spørgsmål på det sociale og beskæftigelsesrettede område. Der kan være tale om løbende rådgivning og vejledning, mødedeltagelse, bisidder, hjælp til kommunikation og koordinering i den kommunale/ offentlige sektor mm.

Birgittes virksomhed henvender sig både til privatpersoner men også til virksomheder som ønsker at tilbyde den socialfaglige rådgivning og støtte til deres medarbejdere. Timeprisen er afhængig af, hvorvidt der er tale om privat person eller virksomhed. Det er ligeledes muligt at kontakte Birgitte med henblik denne type hjælp, der i så fald kræver betaling. Pris afhænger af omfanget af opgaven. 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login