Telefonrådgivning for forældre og/eller andre pårørende

Når man har et barn med autisme eller Aspergers syndrom eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning.


For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende.

 

Telefonrådgivningen er delt op i 2 dele.

Den ene er for spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art og vil blive varetaget af Center for Autismes interne faglige medarbejdere.

Den anden del er for spørgsmål omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål vedrørende børn og unge under 18 år og vil blive varetaget af socialrådgiver Mie Søs Køster.

 

Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/den unge i hverdagen. 

Telefontid:

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55. Dog lukket ifm. skolernes hovedferier.
Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de kommer ind.


For spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art er telefonerne åbne kl. 13.00-14.00.

Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv.

 

For spørgsmål omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål vedrørende børn og unge under 18 år, er telefonerne åbne kl. 14.00-15.00.

Mie er vores socialrådgiver og kan hjælpe forældre til børn og unge under 18 år. Mie er klar til at tage mod henvendelser via telefonrådgivningen hver tirsdag fra kl. 14.00-15.00 omhandlende socialfaglige og juridiske spørgsmål.

Det kan være spørgsmål som f.eks.:

Modtager mit barn den rette hjælp?

Modtager vi som familie den rette støtte?

Findes der andre muligheder for støtte og hjælp end det, vi har fået bevilliget?

Der sker ikke noget i min sag - hvordan kommer jeg videre i samarbejdet med kommunen?

 

Udover Mie er tilknyttet Center for Autisme, har hun også sin egen virksomhed, som henvender sig til forældre, der har behov for løbende råd og vejledning, bisidder eller partsrepræsentant i mødet med kommunen. Det er muligt at kontakte Mie med henblik denne type hjælp, der i så fald kræver betaling. Pris afhænger af omfanget af opgaven.    


Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login