Telefonrådgivning for forældre og/eller andre pårørende

 

Når man har et barn med autisme eller Aspergers syndrom eller på anden måde er pårørende, kan man ofte have behov for kvalificeret vejledning.


For at imødekomme dette behov tilbyder vi gratis telefonrådgivning og -vejledning til forældre eller pårørende.

 

Formålet med denne rådgivning er at bibringe forældrene/den pårørende viden til, hvordan de bedst kan støtte det handicappede barn/unge eller voksne i hverdagen. 


Telefontid:

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55. Dog lukket ifm. skolernes hovedferier.
Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge, de kommer ind.


For spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art er telefonerne åbne kl. 13.00-14.00.

Henvendelserne kan typisk dreje sig om spørgsmål om eller mistanke til diagnose, skoleplacering, behandlingsstrategier, søskenderelationer mv.

 

Spørgsmål omhandlende socialfaglige samt juridiske spørgsmål vedrørende børn og unge og voksne 

For at sikre, at rådgivningen er uvildig og der ikke opstår interessekonflikter, tilbydes den gratis juridiske telefonrådgivning fremadrettet fra socialrådgiver Birgitte Zuckermans egen virksomhed og ikke som tidligere gennem Center for Autisme.

Birgittes virksomhed henvender sig både til privatpersoner men også til virksomheder som ønsker at tilbyde den socialfaglige rådgivning og støtte til deres medarbejdere. Timeprisen er afhængig af, hvorvidt der er tale om privat person eller virksomhed. Det er ligeledes muligt at kontakte Birgitte med henblik denne type hjælp, der i så fald kræver betaling. Pris afhænger af omfanget af opgaven. 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login