Corona og udvidede rådgivningsmuligheder på Center for Autisme

Har du brug for yderligere rådgivning i forhold til de udfordringer, der måtte opstå i den aktuelle hverdag præget af Corona, tilbyder vi os som faglig sparringspartner til unge og voksne med ASF og deres pårørende samt fagpersoner på følgende vis:

 

Gratis, anonym telefonrådgivning: Ved behov for kortere sparring omkring en konkret situation eller udfordring, kan man ringe på vores hovednummer hver tirsdag udenfor skoleferie: +45 44 98 23 55. Dette tilbydes for spørgsmål af pædagogisk/psykologisk art kl. 13-14. 

 

Telefon- og videokonsultationer mod betaling: Som noget nyt tilbyder Center for Autisme telefon- og videokonsultationer for at sikre adgang til højt specialiserede fagpersoner med viden netop indenfor det felt, henvendelsen drejer sig om. Her kan man aftale én eller flere konsultationer med én af vores specialister, som vil foregå telefonisk eller over video i stedet for ved personligt fremmøde. Til forskel fra den gratis, anonyme telefonrådgivning vil det altså her være muligt at aftale konsultationer efter behov med opfølgninger samt udlevering af materiale pr. mail i de tilfælde, hvor det giver mening.

 

Det er også muligt at aftale telefon- og videokonsultationer med henblik på egentlig behandling, f.eks. ved angst eller OCD hos unge og voksne med ASF.

 

Der er p.t. både mulighed for telefoniske konsultationer, videokonsultationer samt konsultationer ved personligt fremmøde på Center for Autisme. På Center for Autisme følger vi naturligvis alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Al henvendelse om telefon- og videokonsultationer skal ske til Center for Autismes hovednummer +45 44 98 23 55 i telefontiden.

 

 Upload din henvisning her

 

 

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login