Undersøgelse

Henvisning

Forud for undersøgelse på Center for Autisme skal der udfyldes en henvisning. Det er vigtigt, at der på denne beskrives et klart formål med undersøgelsen, Henvisningen underskrives af betalingsinstansen og indsendes til os sammen med evt. relevant journalmateriale (fx hospitalspapirer, resultater af tidligere undersøgelser, skoleudtalelser), hvorefter vi vil kontakte hurtigst muligt. Forløb og pris fastsættes derefter individuelt, og endelig aftale fremsendes til underskrift.

 

Kommuner, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske undersøgelser, men alle kan rekvirere en undersøgelse, blot der er bindende betalingstilsagn.

 

Henvisning til diagnostisk udredning og afklaring

Henvisning til psykologisk funktionsudredning

Henvisning til udredning af sprog og kommunikation

Henvisning til neuropsykologisk udredning

 

 

Priser

Diagnostisk udredning (5 år og opefter): kr. 37.300 

 

Diagnostisk udredning (småbørn 0-4 år): kr. 31.000 

 

Psykologisk funktionsudredning: kr. 25.500-37.300

 

Udredning af sprog og kommunikation: Forløb og pris for udredningen aftales individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift.

 

Neuropsykologisk udredning: kr. 37.300-46.000

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. rammer, priser, henvisninger, procedurer mm:

 

Laila Kindler Petersen,
afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Ved faglige spørgsmål ift. indholdet i konkrete ydelser henvises til vores hovednummer, hvor Charlotte i recep-tionen vil modtage dit spørgsmål og videresende til relevant fagperson

til besvarelse.

 

Charlotte Mathiesen, receptionen

Tlf:  44 98 23 55 

E-mail: info@centerforautisme.dk


Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Center for Autisme - Kontakt

 

 

Gratis telefonrådgivning

for autistiske personer og forældre eller andre pårørende hver tirsdag kl. 13.00-14.00

 

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55 , dog lukket ifm. skoleferie og helligdage.

Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge de kommer ind.

 

Læs mere om telefonrådgivningen

 

Login