Undersøgelse

Henvisning

Forud for undersøgelse på Center for Autisme skal der udfyldes en henvisning. Det er vigtigt, at der på denne beskrives et klart formål med undersøgelsen, Henvisningen underskrives af betalingsinstansen og indsendes til os sammen med evt. relevant journalmateriale (fx hospitalspapirer, resultater af tidligere undersøgelser, skoleudtalelser), hvorefter vi vil kontakte hurtigst muligt. Forløb og pris fastsættes derefter individuelt, og endelig aftale fremsendes til underskrift.

 

Kommuner, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske undersøgelser, men alle kan rekvirere en undersøgelse, blot der er bindende betalingstilsagn.

 

Henvisning til diagnostisk udredning og afklaring

Henvisning til psykologisk funktionsudredning

Henvisning til udredning af sprog og kommunikation

Henvisning til neuropsykologisk udredning

 

 

Priser

Diagnostisk udredning (5 år og opefter): kr. 37.300 

 

Diagnostisk udredning (småbørn 0-4 år): kr. 31.000 

 

Psykologisk funktionsudredning: kr. 25.500-37.300

 

Udredning af sprog og kommunikation: Forløb og pris for udredningen aftales individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift.

 

Neuropsykologisk udredning: kr. 37.300-46.000

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login