Forespørgsel på undervisning

 

Center for Autisme tilbyder huskurser afholdt hos den organisation, der har bestilt forløbet.

Vi underviser bl.a. i følgende emner: 

 • ABAS-II
 • ADI-R
 • ADOS-2
 • Angst og social isolation (skolevægring)
 • ASF og forældresamarbejdet
 • Assessment,systematisk klinisk udredning og vurdering - fokus på assessment af autisme og ADHD
 • Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser - fokus på ASF
 • Forældre med autismespektrumsforstyrrelse
 • Grundlæggende teori om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) samt intervention (for fagpersoner og for forældre/pårørende)
 • Grundlæggende teori om ADHD samt intervention
 • Grundlæggende teori om ASF samt introduktion til udredning og differentialdiagnosticering
 • Hvad gør det ved os? For fagpersoner, der arbejder med personer med ASF
 • Inklusion i folkeskolen
 • Komorbiditet
 • Konflikthåndtering
 • Motivation og autisme
 • PEP-3
 • Psykisk udredning - fokus på redskaber til udredning af ASF og ADHD samt tilpasningsfærdigheder
 • Psykopatologi III modul 1 - fokus på voksne med ASF og differentialdiagnostiske udfordringer
 • Pubertet/seksualitet
 • Pædagogiske redskaber og tilgang til ASF (eks. struktureret pædagogik, sociale historier, tegneseriesamtalen)
 • Ratingscales og semistrukturerede metoder og observationer II - fokus på metoder rettet mod ASF og ADHD
 • Selvforståelse
 • Valg af interventionsformer - børn og unge

 

Udfyld nedenstående skema og bliv kontaktet med et uforpligtende tilbud på et huskursus 

Der kan efterfølgende tilbydes supervision. 

 

 

 

Forespørgsel på undervisning

Udfyld nedenstående skema og modtag uforpligtende tilbudKontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47  
e-mail: clp@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Christine Lücken Pedersen, afdelingsleder
Tlf.: 61 44 17 47
e-mail: clp@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login