Afdækningen vil typisk indeholde:

  • Gennemlæsning af relevante sagsakter
  • Afholdelse af et afklarende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og    personens netværk
  • Supplerende interviews med relevante parter, f.eks. personen selv og/eller pårørende og/eller fagprofessionelle, udfyldelse af relevante spørgeskemaer o.lign
  • Observation i hjemmet, institutionen eller bostedet.
  • Rådgivende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og personens netværk, hvor psykolog fra CfA informerer om vurderinger og anbefalinger ift. indsats, og fremtidige tiltag drøftes
  • Beskrivelse af anbefalinger

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login