Sanser og autisme

Mennesker med autisme oplever ofte udfordringer knyttet til sanseoplevelser, som kan påvirke den enkeltes generelle funktionsniveau og livskvalitet.

 

Mennesker med autisme kan opleve sanseindtryk anderledes.

 

Nogle har et sansesystem som overreagerer eller underreagerer på forskellige sanseindtryk. Det kan være inden for synssansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen, berøringssansen, muskel-led sansen og balancesansen.

 

Et overreagerende sansesystem kan føre til at sanseindtryk, som andre måske slet ikke bemærker, og som kan opleves overvældende eller direkte smertefulde. Et underreagerende sansesystem kan have den betydning at personen ikke reagerer eller lægger mærke til sanseindtryk som andre bemærker.

 

Fælles for begge dele er, at det kan begrænse den enkeltes evne til at leve og deltage aktivt i det liv de ønsker at leve.

 

Rigtig mange mennesker med autisme oplever også udfordringer med den interoceptive sans, som har stor betydning ift. at kunne mærke sig selv. Forbindelsen i kroppens signaler, mellem at mærke en følelse til at handle på den kropslige oplevelse kan give udfordringer.

 

Dette kan eks. komme til udtryk ved at man overspiser, ikke kan mærke sult, ikke kan mærke toilettrang, har en anderledes smerteopfattelse eller kan have svært ved at følelsesmæssig regulere sig selv.

 

For mennesker med autisme kan sanseudfordringerne påvirke forskellige områder af livet. Det kan gøre det vanskeligt at indgå i nye miljøer, deltage i sociale situationer eller opretholde fokus og opmærksomhed.

 

Sanserne spiller derfor en vigtig rolle i tilrettelægningen for mennesker med autisme.

 

Autismevenlig tilgang og understøttelsen til den enkelte kan inkludere tilpasning af miljøet for at mindske uønskede sanseindtryk, sansestimulering med en beroligende tilgang og træning af sanserne for at skabe ro, øget kropsbevidsthed og styrke fundamentet hos den enkelte.

 

 

Det er vigtigt at huske på, at hver person med autisme er unik og at sanseoplevelserne kan variere betydeligt for den enkelte. En grundig og individuel vurdering og tilpasning er derfor nødvendig for bedst muligt at imødekomme den enkeltes behov.

 

Hos Center for Autisme har vi et samarbejde med sensorydesign.dk som er vores underleverandører inden for følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af Sanse Profil pris fra 9.500 kr. Læs om ydelse her
  • Kurser
  • VISO-sager

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login