Afdækning med afsæt i Vejledning om specialundervisning for voksne.

 

Tilbud om specialundervisning for voksne omfatter:

– Kompenserende specialundervisning.

– Specialpædagogisk bistand, der er nødvendig i forhold til deltagerens udbytte af tilbuddet.

Center for Autisme kan afdække behovet for målrettet støtte til den enkelte person, med henblik på at vedkommende kan erhverve sig selvindsigt og viden om funktionsnedsættelsens betydning for personens væren i verden, som kan være med til at give nye handlemuligheder og øge deltagelsesmuligheder i eget liv og de forskellige livssammenhænge man indgår i.

Afdækningen har til formål sammen med personen selv at afdække hvilke individuelle indsatser, der er brug for.

Der udarbejdes en kort skriftlig vurdering, sammenholdt med personens ønsker, med anbefalinger efterfølgende.

 

Pris for afdækning (2023): 5.200 kr.

 

Forløb for afdækning aftales, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift. 

OBS. Prisen er eksklusiv moms.

 

Beskrivelse af indholdet i selve afdækningen:

Voksne med autisme kan tilbydes specialundervisning for voksne, hvis de har behov for at lære strategier og teknikker, der kan give dem bedre forudsætninger for at deltage i fx anden undervisning eller for at klare et aktivt og selvstændigt hverdagsliv.

I afdækningen vil den pædagogiske rådgiver sammen med personen, afklare ønsker og behov i forhold til eks.;

Kommunikation, konflikthåndtering, strategier og værktøjer for hukommelse og koncentration, strukturering, planlægning og opgaveløsning, kognitive strategier til ændring af negative tanker og mønstre.

Efter der er lavet en afdækning ift. om personen kan tilbydes specialundervisning for voksne, kan der laves en plan for specialundervisningen med Center for Autisme.

Efterfølgende tilkøb af Specialundervisning hos CfA forudsætter personens fulde accept og aktive medvirken. Specialundervisningen ydes som enkeltmandsundervisning med en individuel plan

med:

– angivelse af tidsforløbet

– en målsætning (eventuel formulering af delmål)

– det planlagte indhold

En session er a 45 min. og koster 1.300 kr. (2023)

 

Hvis ydelserne/rådgivningen foregår uden for Center for Autisme, tillægges transporttid (p.t. kr. 877 pr. time.) samt evt. parkeringsafgift.

 

Al kørsel beregnes fra Center for Autisme efter følgende standardtider, som tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks opdeling i kommuner, landsdele og regioner:

1 time t/r:      Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

 

1½ time t/r:   Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Køge, Lejre, Roskilde, Rudersdal, Solrød

Øvrige Danmark afregnes med den faktiske transporttid (kr. 877 pr. time), medmindre andet er aftalt.

 

 

Henvisning  

Nedenfor finder du vores tre henvisningsformularer til afdækningen. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig om vi kan udføre ydelsen.

   

For bestillingsformularen klik her.

 

 

OBS. Oplever du tekniske udfordringer med at udfylde henvisningsformularen, bedes du skrive til Anders Dyrup Jensen på mail; adj@incita.dk.

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her. 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login