Pædagogisk afdækning af konkrete problemstillinger i hverdagen.

Center for Autisme foretager en afdækning med henblik på vurdering og rådgivning i forhold til konkrete indsatser overfor f.eks. markant mistrivsel, kravundvigende adfærd, manglende motivation og mangelfuldt indhold i hverdagen, social isolation eller anden uhensigtsmæssig adfærd hos et barn, ung eller voksen med autisme.

Afdækningen vil bidrage til en større viden hos de implicerede parter om problemstillingen.

 

Der foretages en afdækning af den konkrete problemstilling eller adfærd i hjemmet, børnehave, skole eller fritidstilbud, på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, i dag- eller døgnbehandling eller på bosted. Ved afdækningen fokuseres både på personens og netværkets forståelse af situationen, på tilstedeværende ressourcer og udfordringer hos personen selv og i hverdagsmiljøet og på samspillet imellem dem. Dvs. at fokus for mulige justeringer og tilpasninger ikke kun omhandler personen selv, men i lige så høj grad om tilpasninger/ pædagogiske ændringer i miljøet og konteksten.

 

På baggrund af afdækningen udarbejdes en kort skriftlig vurdering med pædagogiske anbefalinger i forhold til:

  •      Anbefalinger til tiltag og i prioriteret rækkefølge. Det kan være ift. selvforståelse, yderligere rådgivning for at opnå fælles forståelse i netværket af barnets eller den voksnes behov, og det miljø som barnet/ den voksne har brug for at blive mødt af.
  •      Konkrete indsatsområder, der f.eks. Kan handle om det pædagogiske miljø, om de behandlende elementer i miljøet, indsatser i forældrerådgivning og ift. selvforståelse.

Afdækning og anbefalinger drøftes efterfølgende på et møde med henvenderen og andre relevante parter.

 

Pris for en pædagogisk afdækning af børn, unge og voksne:

Pris pr. session er 1.300 kr.

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15-18 sessioner + kørselsudgifter.

 

Forløb og pris for afdækningen aftales og beregnes individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift

 

Fra vi påbegynder afdækningen til der foreligger en endelig vurdering, går der ca. 2. måneder.

 

OBS.: Prisen er eksklusiv moms.

 

Henvisningsformular 

Nedenfor finder du vores tre henvisningsformularer til afdækningen. Der er én formular til offentlige -, én til fagpersoners - og én til private henvisninger - dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige henvisning. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

   

Offentlig henvisning

Henvisningsformular for kommuner/sagsbehandlere - klik her.

 

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner - klik her.

 

Privat henvisning

Henvisningsformular for privatpersoner - klik her.

 

OBS.: Oplever du tekniske udfordringer med at udfylde henvisningsformularen, bedes du skrive til Anders Dyrup Jensen på mail; adj@incita.dk.

 

 

Der kan efterfølgende tilkøbes eksempelvis rådgivning for at understøtte implementering af anbefalingerne i praksis. Det kan være til medarbejdere, ledelse, forældre mfl. Også andre ydelser som selvforståelsesforløb el.lign vil kunne være relevante.

Se også vores helhedsorienterede indsats i forhold til skolevægring, som indeholder en afdækning af problematik.

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her.

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login