Supervision / rådgivning til fagpersoner

Center for Autisme tilbyder rådgivning og supervision til fagpersoner, som arbejder med behandling og undervisning af børn, unge og voksne med ASF indenfor forskellige sektorer. Formålet med supervision og rådgivning er at støtte fagpersoner i udviklingen af deres faglige kunnen og forståelse for ASF samt vejlede i strategier og metoder.

 

På Center for Autisme tilbydes supervision / rådgivning til fagpersoner af pædagogiske rådgivere og psykologer med højtspecialiseret viden og erfaring med ASF indenfor det pædagogiske, familieorienterede, psykologiske og psykiatriske felt. Vi har stor erfaring med individuel og gruppesupervision (f.eks. af personalegrupper) på følgende områder:

 

  • Skoler (f.eks. folkeskoler, specialskoler, STU, gymnasier og videregående uddannelser), dagbehandlingstilbud og -døgntilbud samt bofællesskaber, herunder højt specialiserede solisttilbud. Målgruppe: Lærer, pædagoger, psykologer m.fl.

  • Børne- og Ungdomspsykiatri samt Social, Distrikts- eller Hospitalspsykiatri. Målgruppe: Sygeplejersker, pædagoger, psykologer, psykiatere mv.

  • Psykologer der arbejder med psykologisk-pædagogiske indsatser i forhold til ASF og/eller andre udviklingsforstyrrelser.

  • Myndighedssagsbehandler som skal vurdere egnede indsatser i særlig vanskelige enkeltsager eller i forbindelse med skolevægring/social isolation

 

Henvisning

Nedenfor kan du finde vores to henvisningsformularer til ydelsen beskrevet ovenfor. Der er én formular til og, én til fagpersoners - og én til offentlige bestillinger - dvs. hvis du fx er sagsbehandler i en kommune, så skal du bruge den offentlige henvisning. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig om vi kan udføre ydelsen.

 

Fagpersons bestillinger

Bestillingsformular for fagpersoner - klik her.

 

Offentlige bestillinger

Bestillingsformular for kommuner/sagsbehandlere - klik her.

  

OBS. Oplever du tekniske udfordringer med at udfylde henvisningsformularen, bedes du skrive til Anders Dyrup Jensen på mail; adj@incita.dk.

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her.

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login