OBS Afhængig af kompleksiteten af forløbet kan der forekomme ventetid.

 

Rådgivning til pårørende

Center for Autisme tilbyder rådgivning og vejledning til forældre eller andre pårørende til børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller anden neuroudviklingsforstyrrelse (fx intellektuel funktionsnedsættelse, ADHD eller specifikke sproglige forstyrrelser).

 

På Center for Autisme varetages rådgivning til pårørende af pædagogiske rådgivere med specialiseret viden og erfaring med ASF og deres familier.

 

Gennem samtaler med forældre eller andre pårørende formidler vi viden og forståelse for ASF, og vi drøfter f.eks. opdragelsesmæssige strategier og tilgange, som forældre og andre kan bruge i hverdagen.

 

Vores rådgivning til forældre til børn/unge handler typisk om at give forældrene til børn/unge viden om metoder til at udvikle sociale og kommunikative kompetencer og dermed støtte familien i opdragelsen af og omsorgen for deres barn/unge. Søskenderelationer er også en vigtig del af forældrerådgivningen, da de øvrige søskende i familien ofte vil have svært ved at forstå og tilpasse sig den helt specielle situation, som det er at have en bror eller søster med ASF.

 

I forløb med forældre og pårørende til unge og voksne vil vi typisk berøre og rådgive i forhold til temaer omhandlende den unge/voksnes selvstændighed men med fortsat behov for støtte indenfor nogle eller flere områder. Der rådgives om, hvordan forældre og pårørende bedst muligt støtter den unge i overgangen til voksenlivet samt i forhold til det konkrete samspil og tilgang til den unge/voksne i hverdagen.

 

Vi tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i forhold til, hvordan hele familien bedst kan trives med et barn/ung/voksen med ASF ud fra de ressourcer og udfordringer, både barnet/den unge/den voksne og resten af familien har i dagligdagen med baggrund i indholdet i henvendelsen.

 

Henvisning

Nedenfor kan du finde vores to henvisningsformularer til rådgivningen. Der er én formular til offentlige - og én til private henvisninger - dvs. hvis du fx er sagsbehandler fra kommunen, så skal du bruge den offentlige henvisning. Henvisningsformularerne åbner i et nyt vindue, og når du har udfyldt og sendt henvisningen via formularen, vender vi tilbage til dig, om vi kan udføre ydelsen.

   

Offentlig henvisning

Henvisningsformular for kommuner/sagsbehandlere - klik her.

 

Privat henvisning

Henvisningsformular for privatpersoner - klik her.

 

OBS. Oplever du tekniske udfordringer med at udfylde henvisningsformularen, bedes du skrive til Anders Dyrup Jensen på mail; adj@incita.dk.

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login