Visitationsprocedure

Når vi modtager henvisningsskema med betalingstilsagn samt relevante dokumenter, vil opgaven til et ugentligt visitationsmøde fordeles til den rette fagperson.

Afhængig af graden af ekspertise der er behov for, kan der forekomme ventetid på opstart af forløb. Evt. ventetid vil blive oplyst efter modtagelse af henvisningsskema.

 

Ved samtaler og behandling målrettet personer med autisme vil fagpersonen så invitere til et afklarende møde, hvor forløbet drøftes og aftales.

 

 

Afklarende møde

Ved samtaler og behandling målrettet personer med autisme, sætter fagpersonen sig ind i vedlagte sagsakter og koordinerer dato og tidspunkt for afklarende møde med myndighed / henvenderen, personen og eventuelle pårørende.

 

Formålet med mødet er en generel afdækning af personens situation, ressourcer og udfordringer med henblik på en indledende vurdering af, hvorvidt forløbet er relevant for den pågældende, eller om der evt. bør sættes ind med en anden form for indsats eller iværksættes en supplerende indsats parallelt med forløbet.

Det er ligeledes et formål at de implicerede parter afstemmer forventninger i forhold til det planlagte forløb.

 

Ved psykoedukation, selvforståelsesforløb og støttende samtaler beregner vi 2 sessioner for afklarende møde.

 

Skulle henvender eller borger efter det afklarende møde ikke ønske at fortsætte forløbet, faktureres kun for de benyttede timer.

Det samme gør sig gældende hvis borger skulle ønske at afbryde forløbet senere. 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login