Integrering af normaltbegavede med autisme eller Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet

Overordnet formål

At undersøge, hvordan normaltbegavede med autisme eller Aspergers syndrom klarer sig på arbejdsmarkedet, og hvilke styrker og svagheder der kan være ved integration på en arbejdsplads.

 

Målgruppe

Normaltbegavede personer med HFA/AS som via Erhvervstræningen har været ansat eller været i praktik på en arbejdsplads i mindst 3 måneder.

 

Metode

Spørgeskemaundersøgelse:
Via en spørgeskemaundersøgelse søger vi at belyse, i hvilken grad forskellige autismerelaterede fænomener er problematiske og/eller fordelagtige i forhold til tilpasnings- og integrationsprocessen på en arbejdsplads.

 

Kvalitativ interviewundersøgelse

Via kvalitative interview vil vi undersøge og belyse faktorer på arbejdspladsen, der hjælper/hindrer integration, betydningen af pædagogisk støtte samt den ansattes perspektiv på det at være ansat på en arbejdsplads.

 

Deltagere

Ved begge undersøgelser vil der være deltagere fra tre forskellige grupper: Ansatte/praktikanter fra Erhvervstræningen, chef eller kollega fra den ansattes arbejdsplads og pædagogisk personale fra Erhvervstræningen. Ved spørgeskemaundersøgelsen vil der være ca. 20 besvarelser fra hver af grupperne, dvs. i alt ca. 60. Ved den kvalitative interviewundersøgelse vil der være 2-4 interview med personer fra hver gruppe, dvs. ca. 6-12 interview i alt.

 

Tidsplan

Start: December 2003

Slut:  December 2008

 

Ansvarlig for undersøgelsen 

Demetrious Haracopos (centerleder og psykolog) var ansvarlig for undersøgelsen. Psykologerne Mette Kyung Reacroft og Jens Christiansen designede undersøgelsen og foretog de kvantitative og kvalitative analyser. Mette Kyung Reacroft skrev den endelige rapport under vejledning af Jens Christiansen

 

 

Læs endelig rapport.

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login