Autisme er siden begrebets introduktion i den psykiatriske litteratur blevet beskrevet som en forstyrrelse i evnen til at indgå i sociale kontekster og relationer. Alligevel har unge med autisme, på lige fod med andre unge, ønske om og behov for at etablere venskaber og være sociale med sine jævnaldrene, men møder ofte udfordringer i form af angst, mobning eller oplevelsen af ikke at passe ind.

 

I Danmark iværksættes der i stigende grad sociale netværksgrupper for unge med autisme med det formål at styrke denne gruppes sociale kompetencer og mulighed for at etablere sociale relationer og netværk. Dette ph.d.-projekt adresserer hvordan unge med autisme erfarer og praktiserer socialt samværi sådanne gruppetilbud med det formål at belyse hvordan mennesker med autisme indgår i og opbygger meningsfulde sociale relationer. På trods af at forstyrrelser i det sociale domæne er et gennemgående træk hos mennesker med autismespektrumdiagnoser, har vi meget lidt viden om mennesker med autismes egen erfaring af at indtræde i sociale situationer og relationer. Ved at undersøge unge med autismes oplevelser af og perspektiver på socialt samvær, bidrager ph.d.-projektet med ny viden, der er væsentlig i forhold til at kunne tilrettelægge sociale tilbud for unge med autisme på den bedst mulige måde.

 

Ph.d. projektets design er eksplorativt og udforsker unge med autismes oplevelse og praktisering af socialt samvær. Den empiriske undersøgelse centreres om sociale netværksgrupper for unge med autisme, der faciliteres af Center for Autismes netværksafdeling. I en periode på 1 år (august 2018 – juni 2019), vil Sofie Boldsen deltage i flere af netværksgrupperne for unge og voksne med autismespektrumdiagnoser samt rekruttere deltagere til kvalitative interviews blandt netværksgruppernes brugere.

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login