Center for Autismes forskningsdatabase

 

Status for forskningsdatabasen- december 2017

Else Lachmanns Fond har i 2017 bevilliget 49.000 kr. i støtte i forbindelse med beskrivelse og udvikling af Center for Autismes forskningsdatabase. Midlerne skal anvendes til at opdatere databasen således at alle relevante oplysninger fra undersøgelser på CFA indføres i databasen op til i dag. Derudover skal databasen kvalitetssikres, og en beskrivelse af indholdet i databasen skal udformes og lægges på vores hjemmeside og derigennem anvendes til at invitere til forskningssamarbejder med forskere fra danske og udenlandske universiteter.

 

Center for Autismes forskningsdatabase

Formål

Center for Autisme har siden 1994 foretaget (pædagogisk-)psykologiske undersøgelser af personer henvist med mistanke om en autismespektrumsforstyrrelse. Her er der blevet foretaget internationalt standardiserede og validerede psykologiske redskaber, og på denne baggrund er der gennem en lang årrække blevet indsamlet værdifulde oplysninger om personer med autismespektrumsforstyrrelser, fx symptomer, diagnoser før og efter undersøgelsen, IQ, adfærdsproblemer mv. 

Læs nærmere om projektet her.

Center for Autisme besluttede derfor i 1999 at indtaste disse oplysninger anonymiseret i databaser, således at der kan blive lavet statistiske analyser, som kan være med til at belyse væsentlige aspekter af personer med autismespektrumsforstyrrelser. Databaserne bliver løbende opdateret og kvalitetskontrolleret, hvorefter analyserne anvendes på konferencer, kurser og i artikler. Samtidigt kan disse grundoplysninger afføde nye forskningsprojekter.


Deltagere

Indtil 2017 indgår der 900 undersøgte personer i databasen, alle er anonymiseret. Alderen svinger fra tre år og op til 60 år. Begge køn er repræsenteret, men med en væsentlig overvægt af hankønnet.


Projektansvarlige hos Center for Autisme

Jens Christiansen, psykolog, ph.d. (leder af forsknings og udviklingsafdelingen)

 

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login