Inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

 

Status for Inklusionsprojektet- december 2017

 

 I Fase 1 finder vi, at omfanget af sociale vanskeligheder (målt på omfang af symptomer mht. ”afvigelser i social interaktion”) tidligere har været en vigtig faktor for valg af skoletilbud (almenklasse versus specialtilbud). Jo større grad af sociale vanskeligheder, jo mere sandsynligt er det, at barnet er i et specialtilbud frem for en almenklasse i folkeskolen.  Center for Autisme arbejder for tiden på en engelsksproget artikel med særligt fokus på resultatet af Fase 1.

 

Status for inklusionsprojektet - oktober 2017

Center for Autisme har fra Sofiefonden modtaget økonomisk støtte til gennemførelsen af et studie, der kan belyse skoleerfaringer hos unge med en autismespektrumsforstyrrelse. For tiden inkluderes børn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) i normalklasser i et omfang, som aldrig er set tidligere. Det er en udvikling, som sker på baggrund af en bevidst politisk beslutning. Der mangler imidlertid viden om og evidens for, at en skolegang i normalklassen er at foretrække frem for specialiserede tilbud, hvis målet er at støtte udviklingen hos elever med ASF. Faktum er dog, at der gennem tiden altid har været børn med ASF, der har gået i normalklasser, mens andre har gået i specialklasser/skole og nogle har skiftet fra det ene skolemiljø til det andet. Center for Autismes studie har som mål at indsamle viden, der kan belyse, hvorfor børnene har gået i enten det ene eller andet tilbud, hvordan de har haft det med deres skolegang, hvorfor de eventuelt skiftede fra det ene til det andet tilbud og hvad de efter endt skolegang siden er gået i gang med.

 

Projektet er foregået gennem et samarbejde mellem:

• Forsknings- og udviklingsafdelingen, Center for Autisme, ved Lennart Pedersen, Chefpsykolog, ph.d. Jens Christiansen og aut. Psykolog Sarah Parlar.

• Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet ved seniorforsker og professor i statistik Peter Allerup, videnskabelig assistent Sara Kirkegaard, samt stud.pæd.pæd.psych. Pernille Harreschou og stud.pæd. pæd. psych. Iben Rasmussen.

 

Indsamling og analyse af data er afsluttet ultimo 2015 og nu foreligger de første resultater heraf:

 

Generel introduktion til projektet opdateret den 1. november 2016

Fase 1: Skoleplacering af børn med ASF opdateret den 1. november 2016

Fase 2: Interviews med unge med ASF og deres forældre – opdateret den 28. november 2016

Fase 3: Skolegang og den aktuelle livssituation hos voksne med en autismespektrumforstyrrelse – en spørgeskemabaseret undersøgelse omfattende 134 personer i alderen 18-40 år. 

 

Sammenfatning og diskussion af Center for Autismes undersøgelse af skoleforløb for børn med autisme


På Center for Autismes forsknings- og udviklingsafdelings vegne, Lennart Pedersen, projektansvarlig og Jens Christiansen, forskningsmedarbejder.

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login