Center for Autisme søger forældre til personer med ASF, der aktuelt er i alderen 18-40 år til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse om inklusion vs. specialskoletilbud

 

Inklusion i folkeskolen af børn med forskellige udfordringer, bl.a. autismespektrumsforstyrrelser (ASF) er på den politiske dagsorden og noget, som bliver drøftet og diskuteret meget i medierne. For fagligt at belyse debatten er Center for Autisme med midler fra Sofiefonden i gang med et forskningsprojekt om inklusion i folkeskolen af børn og unge med ASF. I den forbindelse søger vi forældre til personer med ASF, som aktuelt er mellem 18 og 40 år gamle. Hvis du allerede er blevet kontaktet af os i denne forbindelse, kan du se bort fra denne anmodning.

 

Spørgeskemaundersøgelsen undersøger, hvordan forældre til personer med autismespektrumsforstyrrelser har oplevet deres søns/datters skolegang, og hvordan deres aktuelle situation ser ud.

 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i et større forskningsprojekt, med databaseanalyser og kvalitative interviews med unge/voksne med ASF og deres forældre. Herudfra vil vi søge at belyse, hvad der karakteriserer de børn og unge med ASF, som har været inkluderet i almindelige skoletilbud i forhold til de børn, som har været i specialtilbud, samt de unges og forældrenes egne beskrivelser af, hvordan de har oplevet grundskoleforløbet. Alle resultater forventes at blive publiceret i løbet af 2015.

 

Hvis du/I ønsker at bidrage med jeres erfaring og viden og deltage i spørgeskemaundersøgelsen, takker vi og beder jer sende en mail til sap@centerforautisme.dk, hvorefter du/I får tilsendt et elektronisk spørgeskema. Det tager ca. 20-25 min. at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil blive behandlet med fortrolighed.

 

På forhånd tak!

 

Med venlig hilsen

 

Lennart Pedersen                                                       Sarah Parlar

Projektansvarlig                                                          Projektleder

Center for Autisme                                                     Center for Autisme

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login