Træning i at takle teenageårene
- seksualundervisning for unge med en autismespektrums-forstyrrelse 

Status for TTT-projektet – December 2019

Center for Autisme afholder nu jævnligt kurset: Træning i at takle teenageårene - seksualundervisning for unge med en autismespektrumsdiagnose. Kurset er for fagpersoner der arbejder med teenagere med ASF. De kursusansvarlige har deltaget i et Train-the-Trainer kursus i Rotterdam hvor undervisningsmaterialet blev udviklet. Med støtte fra Erik Birger Christensen’s fond er en videnstest og en arbejdsbog til eleverne begge oversat.

 

Status for TTT-projektet- december 2017. 

Center for Autisme har indhentet tilladelser fra de Hollandske forlag til at oversætte undervisningsmaterialet. Oversættelse og dansk tilpasning af materialet prioriteres i 2018. Der er desuden truffet aftale om at udvalgt personale deltager i et Train-the-Trainer kursus i Rotterdam. Herefter vil Center for Autisme udbyde Master-classes hvor nye trænere kan uddannes.

 

Status for TTT-projektet - august 2017

Center for Autisme har nu gennemført et studie, hvor vi har afprøvet effekten af et standardiseret seksualundervisningsmateriale (psykoedukation sammen med adfærdstræning), på teenagere med en autismespektrumsforstyrrelse. Undervisningsmaterialet er udviklet og afprøvet af Yulius Academy, Mental Health Organization and the Department of Research, Innovation and Education, Rotterdam, Holland.

 

På Yulius Academy fandt man at undervisningsmaterialet havde en god effekt på deltagernes vidensniveau. Center for Autisme har nu afprøvet det samme materiale og har fundet at det har samme positive effekt i en dansk kontekst. Center for Autisme arbejder nu på at publicere undervisningsmaterialet så det kan formidles til brug i en bredere sammenhæng, der omfatter både seksualundervisning i specialundervisningstilbud, børn og unge med ASF inkluderet i normalskolen samt seksualrådgivning.

 

Forskningsprojektet blev bygget op således at der var en indledende udredning af de unge, herunder afdækning af deltagerenes vidensniveau om emner vedrørende pubertet og seksualitet, samt en vurdering af deres selvværdsfølelse. Herefter blev det individuelle undervisningsforløb gennemført. Undervisningsforløbet løb over 18 uger med fokus på adfærdstræning via standardiseret materiale bl.a. instruktioner, visuelle præsentationer og hjemmearbejde. Trænerne, der underviste i materialet havde forud for projektets start gennemgået et træningskursus forestået af Yulius Academy. Umiddelbart efter undervisningsforløbet blev en ny vurdering af deltagernes vidensniveau og selvværdsfølelse gennemført for at se om der havde været en positiv effekt af undervisningen. Et halvt år efter blev der gennemført endnu en vurdering af deltagernes vidensniveau og selvværdsfølelse med henblik på at måle langtidseffekten af undervisningen. Som følge af undervisningen blev deltagernes vidensniveau løftet markant. Derudover fandt vi at deltagernes selvværd fik et løft fra under middel til middel.

 

 Projektet blev gennemført i samarbejde med specialskolerne Harløse og Basen.

Derudover har CFA samarbejdet med Louise S. H. Thomsen fra School of Global Health på Københavns Universitet. Louise har indgået i alle dele af projektet og har afslutningsvist skrevet et flot speciale om forskningsprojektet (som fik karakteren 12!). Specialet, som indeholder alle detaljer om forskningsforløbet er på engelsk og kan læses i linket nedenfor:

 

Læs om projektet i  Louise S. H. Thomsen’s speciale

 

På Center for Autismes forsknings- og udviklingsafdelings vegne, 
Lennart Pedersen, projektansvarlig

Karen Bøtkjær, projektleder

Jens Christiansen, forskningsmedarbejder

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login