Har personer med en autismespektrumsdiagnose særlige styrker, når det gælder om at kunne opfatte detaljer meget hurtigt?

 

På Center for Autisme har vi, sammen med Jens Christiansen, gennemført et eksperiment, der kan hjælpe med at besvare dette spørgsmål. Selve eksperimentet minder om noget, du sikkert har prøvet før. Forsøgspersonerne har siddet foran en computerskærm og holdt øje med forskellige bogstaver, som blev vist meget kortvarigt (10-200 tusindedele af et sekund). Hver gang der blev vist bogstaver, skulle de, med hjælp af et tastatur notere, de bogstaver, de så. Vi undersøgte også en stor gruppe af personer, som ikke havde en autismespektrumsdiagnose for at have noget at sammenligne med.

 

Ved hjælp af matematiske modeller giver eksperimentet information om hvorledes en persons opmærksomhed fungerer. Det er blevet udviklet på Københavns Universitet over de seneste 35 år og i dag er der mere end 20 forskergrupper, rundt om i verden, der anvender eksperimentet i deres forskning.

 

Vi håbede, at undersøgelsen ville vise om opmærksomheden fungerer anderledes hos personer med en autismespektrumsdiagnose. Det er vigtigt at forstå hvordan opmærksomheden fungerer hos personer med en autismespektrumsdiagnose, hvis en hjælpende indsats skal have den største virkning. Undersøgelsens resultater viste meget klart og entydigt at der ifølge denne opmærksomhedstest ikke var nogen forskelle mellem personer uden og personer med en autismespektrumdiagnose.

 

De dele af opmærksomheden der blev målt var:

  1. Det korteste tidsrum (i millisekunder) et bogstav skal vises for at en person kan genkende det.
  2. Hastigheden hvormed et bogstav blev processeret og genkendt.
  3. Antallet af bogstaver der kan lagres kortvarigt i den visuelle korttidshukommelse.
  4. Evnen til at ignorere distraherende bogstaver der ikke skal rapporteres (de var blå og kun røde bogstaver skulle rapporteres).

 

Link til engelsksproget publikation
Poster

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login