Vi tilbyder skræddersyet undervisning i følgende emner:

  

Grundlæggende teori om ASF

Diagnoser, psykologiske faktorer, årsagsforhold mv. samt introduktion til tilgang

 

 

Pædagogiske redskaber og tilgang til ASF

Der udbydes undervisning både ift. børn, unge og voksne

 

 

ASF og selvforståelse

De særlige karakteristika ved ASF, som har indflydelse på selvforståelse. Mulige tilgange og interventionsformer

 

 

Unge og voksne med sendiagnosticeret ASF

Hvad er særligt karakteristisk for denne gruppe?

 

 

ASF og skolevægring

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

 

 

ASF, angst og social isolation

Karakteristika, udredning og mulige interventionsformer

 

 

ASF og komorbiditet

Karakteristika ved forskellige typer af komorbiditet og mulige interventionsformer i forhold til den / de komorbide tilstande

 

 

Kursus i Teenagetræning

Træningskursus i seksualundervisningsmaterialet Teenagetræning (TT). Undervisningsmaterialet gennemgås og afprøves, og der opnås undervejs viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF).

 

 

Hvis ikke andet er aftalt, varer en undervisningsdag fra kl. 9.00 - 15.00 og ligger på 15.710 kroner plus transport.

 

Kontakt os gerne hvis du ønsker at vi tilpasser vores undervisning til Jeres ønsker og behov.

Kontakt 

Hovednummer

mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Til sagsbehandler - Kontakt os gerne per mail:

Christine Pedersen, områdechef

e-mail: clp@centerforautisme.dk

Login