Rådgivning, samtaler, vejledning og supervision

Henvisning

Forud for rådgivning/samtaler/supervision på Center for Autisme skal der udfyldes, underskrives og indsendes en henvisning til os sammen med evt. relevant journal-materiale. Herefter vil vi kontakte hurtigst muligt. I travle perioder kan der dog være op til en måneds ekspeditionstid fra modtagelse af henvisningen.

 

Henvisning til rådgivning

Henvisning til psykologsamtaler/behandling

Henvisning til helhedsorienteret indsats ift. skolevægring eller social isolation

Henvisning til psykoedukation om autisme, selvforståelse og støttesamtaler
Henvisning til supervision til fagfolk 

Henvisning til seksualrådgivning

Henvisning til telefon- og videokonsultation

 

Priser i 2022

Rådgivning/støttesamtaler/supervision:

Person med ASF:                                            kr. 1.260 pr. session

Forældre:                                                         kr. 1.260 pr. session

Fagfolk (1-3 personer):                                    kr.  1.260 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                       kr. 1.760 pr. session

                                                                                                        

Supervision til psykologer, psykiatere og sagsbehandlere

1-2 personer v/aut.psykolog                            kr. 1.395 pr. session

1-2 personer v/specialist                                 kr. 1.595 pr. session

Gruppe (3 eller flere) v/aut.psykolog               kr. 1.695 pr. session

Gruppe (3 eller flere) v/specialist                    kr. 1.850 pr. session

                                                                                                                  

Psykologsamtaler / behandling:

Person med ASF:                                            kr. 1.360 pr. session

Forældre:                                                         kr. 1.360 pr. session

         

Seksualvejledning:

Person med ASF:                                             kr. 1.360 pr. session

Forældre:                                                          kr. 1.360 pr. session

Fagfolk (1-3 personer)                                      kr. 1.360 pr. session

Fagfolk (4 eller flere personer):                        kr. 1.860 pr. session

     

En session svarer til 45 min.

 

Hvis rådgivningen ikke foregår på Center for Autisme, tillægges kilometergodtgørelse efter gældende sats og transporttid (se nærmere retningslinjer på henvisningen).

 

Kontakt 

Hovednummer

mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Til sagsbehandler - Kontakt os gerne per mail:

Christine Pedersen, områdechef

e-mail: clp@centerforautisme.dk

Login