Supervision / rådgivning til fagpersoner

Center for Autisme tilbyder rådgivning og supervision til fagpersoner, som arbejder med behandling og undervisning af børn, unge og voksne med ASF indenfor forskellige sektorer. Formålet med supervision og rådgivning er at støtte fagpersoner i udviklingen af deres faglige kunnen og forståelse for ASF samt vejlede i strategier og metoder.

 

På Center for Autisme tilbydes supervision / rådgivning til fagpersoner af pædagogiske rådgivere og psykologer med højtspecialiseret viden og erfaring med ASF indenfor det pædagogiske, familieorienterede, psykologiske og psykiatriske felt. Vi har stor erfaring med individuel og gruppesupervision (f.eks. af personalegrupper) på følgende områder:

 

  • Skoler (f.eks. folkeskoler, specialskoler, STU, gymnasier og videregående uddannelser), dagbehandlingstilbud og -døgntilbud samt bofællesskaber, herunder højt specialiserede solisttilbud. Målgruppe: Lærer, pædagoger, psykologer m.fl.

  • Børne- og Ungdomspsykiatri samt Social, Distrikts- eller Hospitalspsykiatri. Målgruppe: Sygeplejersker, pædagoger, psykologer, psykiatere mv.

  • Psykologer der arbejder med psykologisk-pædagogiske indsatser i forhold til ASF og/eller andre udviklingsforstyrrelser samt arbejder med supervision af andre faggrupper. Supervision af psykologer tilbydes evt. med henblik på opnåelse af autorisation eller specialistuddannelse.

  • Psykiatere og psykologer der arbejder med udredning og behandling af ASF. Vi tilbyder bl.a. supervision i forhold til udredningsredskaberne ADOS 2 og ADI-R.

  • Myndighedssagsbehandler som skal vurdere egnede indsatser i særlig vanskelige enkeltsager eller i forbindelse med skolevægring/social isolation

 

 

Henvisning til supervision / rådgivning til fagpersoner

 

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login