Psykoedukation om ASF, selvforståelse og støttesamtaler

 

Center for Autisme tilbyder psykoedukation, selvforståelsesforløb og støttesamtaler til normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF eller med en anden neuroudviklingsforstyrrelse.

 

Samtaleforløb varetages af pædagogiske konsulenter og psykologer med specialiseret viden og erfaring med ASF.

 

Når CFA har modtaget en henvisning, vil der blive indkaldt til et afklarende møde, hvorefter der tages endelig stilling til, om forløbet skal være af psykoedukativ eller støttende karakter. Det vil kunne forekomme, at vi i stedet anbefaler psykologsamtaler eller – behandling.

 

MÅL

Målet med samtalerne kan være at støtte den enkelte fx i forhold til personlig udvikling, uddannelse, arbejde, fritid, socialt liv, selvforståelse (herunder ressourcer og vanskeligheder) og til at håndtere dagligdagen.

 

Temaer i forløbene ved psykoedukation og samtaler til typisk være:

  • Psykoedukation om autisme – at genkende og forstå autismediagnosens indvirkninger
  • Støtte til personlig udvikling
  • Støtte til udfordringer i forbindelse med arbejde, uddannelse, fritid og socialt liv
  • Selvforståelse, afklaring af egen autismeprofil
  • Udvikling af strategier og handlemuligheder
  • Perspektivering i forhold til sociale situationer
  • Stress og sårbarhed
  • Energiforvaltning

 

Samtalerne kan handle om at finde gode strategier i forhold til vanskelige sociale situationer, om at tilegne sig gængse normer og regler, og om hvordan man kan blive bedre til at håndtere frustrationer, stress og andre påvirkninger i hverdagen.

 

Henvisning til psykoedukation om ASF, selvforståelse og støttesamtaler

Henvisning til rådgivning af ægtefælle/par, hvor den ene har en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login