Psykologsamtaler og -behandling af psykiske symptomer

Center for Autisme tilbyder psykologsamtaler og psykologisk behandling til normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF, som er præget af stresstilstande, forskellige former for belastningssymptomer samt psykiatriske lidelser som angst og OCD mv.

 

Psykologsamtaler varetages på Center for Autisme af psykologer med specialiseret viden og erfaring med ASF, der har lettere eller periodevise stress- eller belastningssymptomer. Disse symptomer kan opstå i forbindelse med oplevede vanskeligheder i forbindelse med skole, uddannelse eller job eller i sociale sammenhænge, oplevelser af ikke at leve op til egne eller andres forventninger og dermed ikke at kunne slå til, samt kriser i forbindelse med forskellige overgange i livet mv.

 

Psykologisk behandling målrettet sværere og/eller komplekse psykiatriske symptomer varetages af psykologer med højtspecialiseret viden om kombinationen og ASF og psykiatriske symptomer. Der kan f.eks. være tale om traumer grundet tidligere eller aktuelt tab af nære relationer eller personer, mobning eller svigt fra andre. Det kunne også dreje sig om behandling af angsttilstande, som kan spænde over fobier til generaliseret angst, panikangst og posttraumatisk stresstilstand (PTSD) eller behandling af tvangstanker og tvangsadfærd (OCD). Desuden foretages behandling af kombinationer af forskelligartede symptomer.

 

Når CFA har modtaget en henvisning, vil personen med ASF, henviser og evt. støtteperson/pårørende blive indkaldt til et afklarende møde, hvorefter der tages endelig stilling til, hvilken form for psykologsamtaler eller -behandling der vil blive tale om.

 

Læs forløbsbeskrivelse mm. for psykologsamtaler og behandling

 

 

Henvisning til psykologsamtaler og behandlingsforløb 

 

Henvisningen sendes udfyldt til info@centerforautisme.dk

 

For evt. yderligere information kontakt afdelingsleder Cathrine Lyster

 

 

 

 

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login