RÅDGIVNINGSFORLØB OM SEKSUALITET OG SELVFORSTÅELSE FOR PERSONER MED ASF

FORMÅL OG INDSATSOMRÅDER

Det overordnede formål med rådgivningen er at arbejde med selvforståelse i forhold til at få en viden om seksualitet og en forståelse for, hvad det betyder at have ASF, og hvad det giver af vanskeligheder i romantiske relationer og i relation til seksualitet. Det kunne være selvforståelse i forhold til at udvikle og nærme sig/få seksuelle erfaringer med personer som findes seksuelt attraktive. Det kunne også være at reducere niveauet af bekymringer, angst og frustrationer i forhold til seksualitetsrelaterede problematikker.  

 

De indsatsområder der arbejdes med kan fx være, at personen får større viden om hvilke vanskeligheder, der ofte ses i relation til ASF og seksualitet/romantiske relationer via psykoedukation.

 

Det kunne også være et indsatsområde, at personen sammen med rådgiveren arbejder med at afdække, hvordan personen kan arbejde med fysiske, kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige aspekter i forhold til førstehåndsindtryk, udstråling, kommunikation (verbal og nonverbal) og intim-interaktion, således at personen kan føle sig mere tryg i disse situationer. Dette for at give personen indblik i forskellige handlemuligheder og strategier til bedre håndtering af sociale situationer i forhold til seksualitet.

Endeligt kunne et indsatsområde være at få en større forståelse af, hvor grænserne går mellem mennesker af forskelligt køn/mellem personer der føler sig tiltrukket af hinanden. Dette være sig både hvor personens egne grænser går, men også hvor andre menneskers grænser er, og hvordan disse registreres og respekteres.

 

MÅLGRUPPE
Unge og voksne, normaltbegavede med ASF.


METODE 
Rådgivningsforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i viden om AFS og seksualitet ud fra bl.a. fra Isabelle Henaults bog ”Aspergers’ Syndrome and Sexuality” og det hollandske seksualundervisningsmateriale ”Træning i at Takle Teenageårene – seksualundervisning for unge med ASF”. Herudover kan alt efter formål med forløbet inddrages elementer fra kognitiv terapi, kognitiv affektiv træning samt andet relevant materiale.


VARIGHED AF FORLØB
Forløbet vil som udgangspunkt anbefales at have en varighed af 10 sessioner á 45 minutter. Første samtale vil have karakter af et afklarende møde med personen med ASF og behandleren samt efter aftale evt. med den betalende instans.


INDHOLD AF FORLØB

Første samtale/afklarende møde

Afdækning af personens situation, ressourcer og vanskeligheder med henblik på en indledende vurdering af, hvorvidt rådgivningen er relevant for den pågældende. Endvidere vurderes personens motivation og evne til at indgå i forløbet. Endelig foretages en forventningsafstemning.

 

Mulige indsatsområder for de efterfølgende samtaler

-       Udarbejdelse af personlige mål og indsatsområder.

-       I nogle forløb vil det være et personligt mål, at personen mellem sessionerne arbejder med hjemmeopgaver såsom forskellige øvelser.

-       Øget indsigt i egne følelsesmæssige og kropslige signaler og andre personers følelsesmæssige og kropslige signaler.

-       Øvelser i forhold til en bedre mestring af sociale situationer, herunder anvendelse af billedmateriale, film og rollespil.

-       Løbende afdækning af dynamikken mellem følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd i situationer, hvor personen oplever fx bekymringer og frustration.

-       Overførsel og generalisering af den opnåede viden i rådgivningen til konkrete situationer i hverdagen.

 

Den afsluttende samtale
Der vil være fokus på opsummering af den opnåede viden og de handlemuligheder, der er arbejdet med i forløbet. Desuden foretages en evaluering af forløbet i forhold til de opstillede mål.

 

Hvis det ønskes, vil der mod betaling blive udarbejdet en statusskrivelse til den betalende instans hen imod afslutningen af forløbet.

 

 

Henvisning til seksualrådgivning

Henvisningen sendes udfyldt til info@centerforautisme.dk

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login