Undervisning/rådgivning om pubertet/seksualitet for unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

 

FORMÅL

Det overordnede formål med undervisningen/rådgivningen er at arbejde med at give de unge med ASF en viden om pubertet/seksualitet, så de bliver bedre i stand til at mestre ungdomslivet. I forhold til seksuelle emner, kan mange unge med ASF have store udfordringer og begrænset viden i forhold til andre jævnaldrende. Det ses desuden at unge med ASF pga. deres sociale begrænsninger, ofte ikke viser deres seksuelle interesse på samme måde som andre, samt at de ikke er så bevidste om deres udseende og hvilket indtryk de gør på andre. Endelig kan de have udfordringer med at ”læse” deres omgivelser og dermed komme til at virke upassende i deres adfærd eller pga. social naivitet selv få deres personlige grænser overskredet.

 

Det er således et mål, at give den unge en større forståelse af hvor grænserne går mellem mennesker af forskelligt køn og mellem personer der føler sig tiltrukket af hinanden. Både i forhold til hvor ens egne grænser går, men også hvor andre menneskers grænser går, og hvordan disse registreres og respekteres. Dermed kan undervisningen også medvirke til at imødegå overgreb.

  

Det er desuden et mål, at den unge får en større viden om pubertet, seksualitet og de sociale udfordringer, der er knyttet til at være teenager. Erfaringer viser, at nogle unge, efter et sådan forløb, kan have lettere ved at tale med andre om disse emner og også er blevet bedre til at søge information og hjælp, når der er brug for det.

Det er vigtigt, at den unge er motiveret for at lære om emner, som indgår i undervisningsmaterialet, fx om kropslige forandringer i teenagealderen, hvad man kan signalere med sin adfærd, om venskab, at flirte og date, om sikker sex, graviditet og om egne og andres intime grænser m.m.

 

MÅLGRUPPE
Børn og unge med ASF fra ca. 12 år med normal begavelse eller let mental retardering.


METODE 
Undervisningsforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i den enkelte unges vidensniveau og erfaringer. Det hollandske seksualundervisningsmateriale ”Træning i at Tackle Teenageårene – seksualundervisning for unge med ASF”, vil blive benyttet, samt materiale fra Sex og samfund og andet relevant materiale.

 

VARIGHED AF FORLØB
Forløbet vil som udgangspunkt anbefales at have en varighed af 10 sessioner á 45 minutter. Første session kan bestå af et visiterende/afklarende møde med den unge med ASF/(og evt. forældre)  Hvis det i starten eller undervejs i forløbet vurderes af rådgiveren, at personen enten ikke profiterer eller ikke vil komme til at profitere af forløbet, formidles dette til personen selv/forældrene samt den betalende instans, og forløbet afsluttes.

INDHOLD AF FORLØB

Første samtale/afklarende møde

Formålet med mødet er en generel afdækning af personens situation, motivation, samt ressourcer og vanskeligheder ift. pubertet/seksualitet med henblik på en vurdering af, hvorvidt undervisning/ rådgivning er relevant for den pågældende. Det er ligeledes et formål, at de implicerede parter afstemmer forventninger i forhold til det planlagte forløb.

 

De følgende sessioner

Der foretages en løbende vurdering af den unges viden om pubertet og seksualitet med henblik på at målrette undervisningen. Endvidere vurderes den unges motivation og evne til at indgå i forløbet. Dette med henblik på fortsat vurdering af, hvorvidt denne unge med sandsynlighed kan profitere af forløbet, hvilke områder der bør være det/de primære omdrejningspunkter i undervisningen/rådgivningen.

 

Indhold:

Faktuelle emner:

-       pubertet, prævention, kønsforskelle, graviditet og sikker sex

 

Bløde emner:

-       Venskaber, kærester, at ”flirte” og ”date” og om at ”sætte grænser”.

 

Desuden kan indgå øvelser i forhold til en bedre mestring af sociale situationer, herunder anvendelse af billedmateriale, film og rollespil mm.

 

Hvis det ønskes, vil der mod betaling blive udarbejdet en statusskrivelse til den betalende instans hen imod afslutningen af forløbet.

 

 

Henvisning til undervisning/rådgivning om pubertet/seksualitet for unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

Henvisningen sendes udfyldt til info@centerforautisme.dk

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login