Udredning, Screening og pædagogisk-psykologiske afdækninger af konkrete problemstillinger

Center for Autisme tilbyder forskellige typer udredning af børn, unge og voksne, hvor der er mistanke om eller allerede stillet en diagnose inden for det autistiske spektrum eller anden neuroudviklingsforstyrrelse (fx intellektuel funktionsnedsættelse, ADHD eller specifikke sproglige forstyrrelser).

 

Vi tilbyder screening for autismespektrumforstyrrelse i forhold til om det er relevant at gå videre med en egentlig diagnostisk udredning af børn, unge og voksne.

 

Vi tilbyder pædagogisk-psykologisk afdækning af konkrete problemstillinger med henblik på vurdering og rådgivning i forhold til konkrete indsatser overfor f.eks. markant mistrivsel, kravundvigende adfærd, manglende motivation og mangelfuldt indhold i hverdagen, social isolation eller anden uhensigtsmæssig adfærd hos et barn, ung eller voksen med autisme.

Og afdækning ift. loven efter Specialundervisning.

 

Du kan læse beskrivelserne af de enkelte ydelser ude i fanerne til venstre.

 

Udredninger, screening og pædagogisk-psykologiske afdækninger varetages af et team af psykologer, specialpædagogiske konsulenter og talepædagoger. Vores udredningsteam superviseres løbende af psykiater.

 

Vores udredningsteam er repræsenteret ved en række specialistuddannelser inden for de psykologiske specialområder (herunder specialister i klinisk børneneuropsykologi, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, specialist i børnepsykologi psykoterapi for børn og voksne, specialiseret klinisk psykolog indenfor børne- og familiepsykiatrien).

Derudover har vi psykologer med supervisoruddannelse, PhD inden for udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforhold og forældrekompetencer. Desuden talepædagoger, der ud over den almindelige vurdering af sproglige vanskeligheder, også er specialiseret i de kommunikative vanskeligheder, der knytter sig til autisme. Derudover er teamet uddannet i brugen af de internationalt anerkendte diagnostiske redskaber (golden standard) for personer med en autismespektrumforstyrrelse).

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login