Neuropsykologisk udredning

Det overordnede formål med en neuropsykologisk undersøgelse er at få belyst borgerens funktionsniveau i forhold til en neuropsykologisk problematik og dermed kunne bidrage til at fremme borgerens udviklingsmuligheder og se disse i relation til dennes hverdag og livsomstændigheder.

 

Undersøgelsen varetages af en psykolog med specifik viden om og erfaring med neuropsykologiske forhold og testning af disse. Den neuropsykologiske undersøgelse vil som regel omfatte en vurdering af såvel det kognitive funktionsniveau generelt som vurdering af specifikke neuropsykologiske funktioner, ligesom der vil blive udarbejdet en grundig anamnese. Testbatteriet sammensættes alt efter personens alder og hvilke områder af den mentale funktion, der vurderes som relevant at undersøge på baggrund af de oplysninger som fremgår af henvisningen til Center for Autisme.

 

Resultater af neuropsykologiske test bør altid vurderes i forhold til personens funktion i hverdagen. Det gør man ved brug af interviews af eksempelvis pårørende, spørgeskemaer til centrale personer i borgerens daglige miljø og/eller observationer i dennes miljø.

 

En neuropsykologisk undersøgelse kan eksempelvis belyse følgende hos personen:

-          Det generelle intellektuelle funktionsniveau

-          Opmærksomhedsfunktionen

-          Indlæring og Hukommelsesfunktionen

-          Forarbejdningshastighed

-          Opfattelse og forarbejdning af visuelle sanseindtryk

-          Sproglige færdigheder

-          Konkret og abstrakt tænkning og problemløsning

-          Overblik og planlægning

 

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes der en skriftlig rapport. Denne beskriver borgerens funktion og de neuropsykologiske ressourcer og begrænsninger samt, hvordan de kan udspille sig konkret i hverdagen. Rapporten angiver udviklingspotentiale og giver konkrete anbefalinger i relation til de belyste områder for at kunne bidrage pædagogisk til borgerens udvikling kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt.

 

Prisen bliver fastsat individuelt og til typisk ligge i intervallet kr. 37.300-49.500,- 

 

Henvisning til neuropsykologisk udredning

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her (åbner siden i et nyt vindue).

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login