Pædagogisk-psykologisk afdækning af konkrete problemstillinger i hverdagen.

Center for Autisme foretager en afdækning med henblik på vurdering og rådgivning i forhold til konkrete indsatser overfor f.eks. markant mistrivsel, kravundvigende adfærd, manglende motivation og mangelfuldt indhold i hverdagen, social isolation eller anden uhensigtsmæssig adfærd hos et barn, ung eller voksen med autisme.

Afdækningen vil bidrage til en større viden hos de implicerede parter om problemstillingen.

 

Der foretages en afdækning af den konkrete problemstilling eller adfærd i hjemmet, børnehave, skole eller fritidstilbud, på uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, i dag- eller døgnbehandling eller på bosted. Ved afdækningen fokuseres både på personens og netværkets forståelse af situationen, på tilstedeværende ressourcer og udfordringer hos personen selv og i hverdagsmiljøet og på samspillet imellem dem. Dvs. at fokus for mulige justeringer og tilpasninger ikke kun omhandler personen selv, men i lige så høj grad om tilpasninger/ pædagogiske ændringer i miljøet og konteksten.

 

På baggrund af afdækningen udarbejdes en kort skriftlig vurdering med pædagogisk-psykologiske anbefalinger i forhold til:

  • Anbefalinger til tiltag og i prioriteret rækkefølge. Det kan være ift. selvforståelse, yderligere rådgivning for at opnå fælles forståelse i netværket af barnets eller den voksnes behov, og det miljø som barnet/ den voksne har brug for at blive mødt af.
  • Konkrete indsatsområder, der f.eks. Kan handle om det pædagogiske miljø, om de behandlende elementer i miljøet, indsatser i forældrerådgivning og ift. selvforståelse, behandling.

Afdækning og anbefalinger drøftes efterfølgende på et møde med henvenderen og andre relevante parter.

 

Pris for en pædagogisk-psykologisk afdækning af børn, unge og voksne:

 

Pris pr. session er 1.404 kr.

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15-18 sessioner + kørselsudgifter.

 

Forløb og pris for afdækningen aftales og beregnes individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift

 

Fra vi påbegynder afdækningen til der foreligger en endelig vurdering, går der ca. 2. måneder.

 

Henvisningsskema er på vej.
Ønskes et tilbud på denne ydelse kan man skrive til: info@centerforautisme.dk

 

Der kan efterfølgende tilkøbes eksempelvis psykologisk-pædagogisk rådgivning for at understøtte implementering af anbefalingerne i praksis. Det kan være til medarbejdere, ledelse, forældre mfl. Også andre ydelser som selvforståelsesforløb, behandling el.lign vil kunne være relevante.

Se også vores helhedsorienterede indsats i forhold til skolevægring, som indeholder en afdækning af problematik.

 

Indhold i afdækningen

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her (åbner siden i et nyt vindue).

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login