Psykologisk funktionsudredning

 

Center for Autisme foretager psykologiske funktionsudredninger af børn, unge og voksne, som tidligere har fået stillet en autismediagnose.  (F.eks. infantil autisme, Aspergers syndrom m.fl.)

Formålet med en psykologisk funktionsudredning er at afdække og beskrive personens evner, karakteristika og aktuelle funktionsniveau med relevans for henvenderens konkrete problemstilling. Personens ressourcer og støttebehov beskrives, lige som der formuleres konkrete anbefalinger.

Denne udredning er mere konkret og fyldestgørende end den overordnede opsummering, der ligger i en diagnostisk udredning.

 

Eksempler på formål med en psykologisk funktionsudredning:

Vurdering af ressourcer og støttebehov i forhold til:

  • Egne basale behov, aktiviteter, udviklingsmuligheder og trivsel i et børne-, ungdoms- eller voksenliv.
  • Børnehave, skole, uddannelse eller job
  • Dag- eller døgnbehandling, botilbud

Pris for en psykologisk funktionsudredning af børn, unge og voksne: Fra 29.500 kr.

 

Forløb og pris for udredningen aftales og beregnes individuelt, hvorefter endelig aftale fremsendes til underskrift. 

 

Fra funktionsudredningen starter op til der foreligger en endelig rapport går der ca. 2. måneder.

 

 

Henvisning til psykologisk funktionsudredning

 

 

Funktionsudredningens indhold

 

Til denne ydelse gælder vores afbuds- og bestillingsregler - dem kan du læse mere om her (åbner siden i et nyt vindue).

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login